Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett till tolv!

Skapad 2019-01-06 16:11 i Hallsta skola Norrtälje
Talområdet 0-10. Ramsräkna, antal, begrepp, addition och subtraktion 0-5, dela upp tal
Grundskola 1 Matematik
Nu fortsätter vår resa och blir experter på talraden 0-12! Addera och subtrahera mera!

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 3 - 8

Förmågor

 •  

Innehåll/undervisning

Vi utgår från läromedlet Prima 1 i Gleerups digitala läromedel kapitel 4 och 5 och äuppgifter i Matematikportalen.

Vi kompletterar med övrigt material i pappersform inom de områden som behövs för att förstå.

 

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

Du ska efter arbetsområdet har utvecklat din förmåga att:

 • upprepa mönster
 • förstå talraden 1-12
 • Beräkna addition i talområdet 0-10, med +1, +2, +0, dubbelt och störst först
 • förstå klockans hela timmar.
 • förstå udda och jämna tal
 • Beräkna subtraktion i talområdet 0-10, med -1, -2, -0 och minus allt
 • jämföra, uppskatta och mäta längd

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Formativ

 

 • Vid genomfört arbete repeterar vi innehållet tillsammans, och ibland enskilt för att se vad eleverna har förstått och vad de behöver träna mer på. Vad behöver hela gruppen träna mer på? Vad behöver enskilda elever/små grupper träna mer på för att komma vidare?

Summativ

 • föllja upp elevens utveckling i de arbetsuppgifter som vi gör. Det finns diagnoser i läromedlet och vi färdighetstränar huvudräkning med ”snabbmatte” addition och subtraktion.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • samtala och sätta ord på det du lär dig. Vi tränar på ord och begrepp som vi behöver kunna för att förstå.
 • du får använda konkret material när/om du behöver för att förstå
 • du arbetar självständigt, tillsammans med kamrat, lärare och ibland i helklass

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Ett till tolv!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Upprepa andras mönster.
Jag kan hitta ett mönster som börjar och slutar när det innehåller 2 delar. Jag kan ringa in det mönstret och fortsätta rita klart mönstret.
Jag kan hitta ett mönster som börjar och slutar när det innehåller 3 delar. Jag kan ringa in det mönstret och fortsätta rita klart mönstret.
Jag kan hitta ett mönster som börjar och slutar när det innehåller fler än 3 delar. Jag kan ringa in det mönstret och fortsätta rita klart mönstret.
Tillverka eget mönster
Jag kan bygga ett eget mönster som börjar och slutar när det innehåller 2 delar. Jag kan rita av mönstret.
Jag kan bygga ett eget mönster som börjar och slutar när det innehåller 3 delar. Jag kan rita av mönstret.
Jag kan bygga ett eget mönster som börjar och slutar när det innehåller fler än 3 delar. Jag kan rita av mönstret.
Talraden 0-12
Jag kan räkna till 12 fram och baklänges som en ramsa och ibland med stöd. Jag kan skriva talen och benämna dem rätt med stöd.
Jag kan börja räkna till 12 fram och baklänges med början på andra tal än 0 och 12. Jag kan skriva talen och benämna dem rätt.
Jag kan börja räkna till 20 fram och baklänges med början på andra tal än 0 och 20. Jag kan skriva talen och benämna dem rätt.
Addition
Jag kan räkna ut summan mellan 2 tal. 2+3= Jag kan skriva färdigt en addition med stöd av lärare. 2+__=5
Jag kan räkna ut summan av två tal och skriva färdigt en addition. 2+3= 2+__=5 Jag kan rita en räknehändelse med addition med stöd att formulera räknehändelsen i ord/text.
Jag kan räkna ut summan av två tal och skriva färdigt en addition. Jag kan rita en räknehändelse och uttrycka räknehändelsen på rätt sätt med ord/text
Addition - dubblor
Jag kan räkna ut dubblor i talområdet 0-6. Jag kan några dubblor utantill.
Jag kan räkna ut dubblor i talområdet 0-12. Jag kan dubblor utantill upp till 6+6. Jag kan räkna ut dubbelt rätt genom att beräkna. 7+7, 8+8, 9+9, 11+11, 12+12
Jag vet automatisk alla dubblor i talområdet 0-12.
Klockan
Jag kan säga hur mycket klockan är när klockan visar hel timme. Jag blandar ibland ihop långa och korta visaren och säger då fel klocktid.
Jag kan säga hur mycket klockan är när klockan visar hel timme. Jag kan med stöd berätta vad den långa och korta visaren står för.
Jag kan säga hur mycket klockan är när klockan visar hel timme och halv. Jag kan berätta vad den långa och den korta visaren står för.
Udda och jämna tal
Jag kan berätta om ett tal är udda eller jämnt med stöttning och visa med konkret material. Jag kan med stöd berätta om mönstret i talraden 0-12 vilka tal som är udda och jämna tal.
Jag kan berätta om ett tal är udda eller jämnt med eller utan konkret material. Jag kan berätta om mönstret i talraden 0-12 vilka tal som är udda och jämna tal. Jag kan förklara hur jag vet vad ett udda/jämnt tal är med hjälp av konkret material.
Jag kan berätta om ett tal är udda eller jämnt utan konkret material. Jag kan förklara hur jag vet vad ett udda/jämnt tal är.
Subtraktion
Jag kan räkna ut differensen mellan två tal med hjälp av plockisar i talområdet 0-12. Jag kan skriva färdigt en subtraktion med stöd av lärare och plockisar 3-__=1
Jag kan räkna ut differensen mellan två tal i talområdet 0-12. Jag kan skriva färdigt en subtraktion med stöd av plockisar eller utan. 3- __=1
Jag kan räkna ut differensen mellan två tal i talområdet 0-12 och förklara hur jag har tänkt. Jag kan skriva färdigt en subtraktion och förklara hur jag har tänkt.
Jämföra, uppskatta och mäta längd.
Jag kan jämföra och uppskatta och mäta längder med stöd från lärare. Jag kan mäta med en linjal och läsa av längd med stöd av lärare.
Jag kan jämföra och uppskatta längder. Jag kan mäta längder med linjal och läsa av längd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: