👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Mötet

Skapad 2019-01-06 16:11 i Friskolan Asken Grundskolor
Inledning: Du kommer att arbeta med att beskriva personer och miljöer. Du kommer att bli bättre på att brodera ut texten med detaljer och träna på att se och använda dig av nyanser.
Grundskola 7 Svenska
Du kommer att arbeta med att beskriva personer och miljöer. Du kommer att bli bättre på att brodera ut texten med detaljer och träna på att se och använda dig av nyanser. Du kommer att jobba enskilt, men även i par. Under arbetet ger och får du respons av dina kompisar och av din lärare.

Innehåll

Syfte

Under arbetets gång kommer du att utveckla din förmåga att:

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer och
 • Stärka din medvetenhet om din egna språkliga förmåga
 • Ta ansvar för ditt eget språkbruk

Centralt innehåll

Du tränar på strategier för att skriva en typ av text. Du tränar din förmåga att på olika sätt bearbeta din text till innehåll och form. Du utvecklar ditt sätt att ge och ta emot respons.

Mål med kursen

 • du tränar din förmåga att på olika sätt beskriva personer med hjälp av såväl egenskaper, handlingar och utseende.
 • du tränar din förmåga att samarbeta och att skapa en text tillsammans
 • du utvecklar din förmåga att uttrycka dig i skrift samt att bearbeta dina texter
 • du tränar din inlevelseförmåga
 • du tränar på att bli bättre på högläsning

Bedömning

Bedömning

 • din förmåga uttrycka dig i skrift
 • din förmåga att medvetet utveckla ditt skrivande
 • ditt ordförråd och dina formuleringar
 • din förmåga att förmedla en text muntligt

Matriser

Sv
Svenska Mötet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Dina två texter har röd tråd.
Dina två texter är dessutom trovärdig.
Din text är trovärdig och lätt att läsa.
Innehåll
Du har följt instruktionerna.
Du använder dig av ny kunskap du tagit till dig under sjuan.
Du använder dig av ny kunskap du tagit till dig under sjuan.
Ordförråd och skriftlig uttrycksfömåga
Du beskriver din person så att läsaren får en god uppfattning om hur hen är.
Du illustrerar din persons egenskaper med vad han/hon gör (händelser) i stället för med adjektiv.
Du visar att du kan variera och nyansera dina beskrivningar av personen för att göra läsningen mer underhållande/ lättillgängliga.
Ordförråd och skriftlig uttrycksfömåga
Du använder ett enkelt, men passande ordförråd.
Du har bytt ut ord och valt synonymer för att variera din text.
Du anpassar ordförrådet efter din person.
Språkriktighet
Meningsbyggnaden blir i bland fel och stavfel förekommer.
Din text har få formella fel.
Din text är nära nog korrekt.
Språkriktighet
Du klarar oftast av att dela in i stycken på ett bra sätt.
Du använder dig av styckeindelning på ett nära nog korrekt sätt.
Du använder dig av styckeindelning på ett effektivt och korrekt sätt.