👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid: 1916-1945

Skapad 2019-01-06 16:44 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Historia
Nu är det dags att börja läsa historia! Vi ska läsa om det andra stora världskriget som skedde under 1900-talet. Vi kommer att ta upp varför det blev krig, vad som hände och vilka konsekvenser det fick. Vi kommer också att läsa om folkmordet som skedde under samma tid, förintelsen. Vi kommer även läsa om ideologier som är viktiga för att förstå händelserna, som t.ex. nationalism, fascism och nazism.

Innehåll

Det du kommer att lära dig om:

 

 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag,

 • Hur historia kan användas för att “skapa” en nation,

 • Berättelser om förtryck och hur människor gör motstånd mot det,

 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet syns i vårt samhälle idag genom traditioner, språk och gränser mellan länder.

Det du ska kunna när vi är klara:

 • visa att du har kunskaper om krigen, folkmord, orsaker, händelser och konsekvenser (1, 2)

 • visa att du förstår att den tid människor lever i påverkar deras värderingar (3)

 • resonera om historiska källor (6)

 • ge exempel på hur historia kan användas för olika syften (7)

 • använda viktiga begrepp (8)

 

Det här visar du genom att:

 • delta i övningar på lektionerna

 • göra bedömningsuppgifter

 

Arbetsgång

 

 • Vi kommer att arbeta med genomgångar, filmklipp, texter och övningar; enskilt och i grupp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Världskrigens tid - 1850-1945

F
E
C
A
Kunskaper om tIdsperioder
Du visar inte att du kan beskriva några händelser, platser och personer under tiden 1916-1945
Du kan beskriva några händelser, platser och personer under tiden 1916-1945
Du kan beskriva flera händelser, platser och personer under tiden 1916-1945
Du kan utförligt beskriva flera händelser, platser och personer under tiden 1916-1945
Resonera om samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Du visar inte att du kan några orsaker och konsekvenser till historiska som t.ex. andra världskriget händelser och folkmord.
Du kan några orsaker och konsekvenser till historiska händelser som t.ex. andra världskriget och folkmord.
Du kan flera orsaker och konsekvenser till historiska som t.ex. andra världskriget händelser och folkmord. Du visar till viss del hur orsaker kan påverka varandra.
Du kan flera orsaker och konsekvenser till historiska händelser som t.ex. andra världskriget och folkmord. Du visar hur orsaker kan påverka och förstärka varandra.
Villkor och värderingar
Du visar inte att du kan ge exempel på hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
Du kan ge exempel på hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
Du kan ge exempel på hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
Du kan ge exempel på hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Du visar inte att du kan ge exempel på någon likhet eller skillnad mellan då och nu (t.ex. nationalism, rasism, folkmord)
Ge exempel på någon likhet eller skillnad mellan då och nu (t.ex. nationalism, rasism, folkmord)
Ge exempel på någon likhet och skillnad mellan då och nu (t.ex. nationalism, rasism, folkmord). Du använder något exempel som gör ditt resonemang tydligare.
Ge exempel på någon likhet och skillnad mellan då och nu (t.ex. nationalism, rasism, folkmord). Du använder flera exempel som gör ditt resonemang tydligare.
Använda källor
Du visar inte att du kan dra någon slutsats utifrån källor om hur människor levde. Du visar inte att du kan ge något källkritiskt argument till varför källan är trovärdig.
Du kan dra någon slutsats utifrån källor om hur människor levde. Du kan ge något källkritiskt argument till varför källan är trovärdig.
Du kan dra slutsatser utifrån källor om hur människor levde. Du kan ge flera källkritiska argument till varför källan är trovärdig.
Du kan dra slutsatser utifrån källor om hur människor levde. Du kan ge flera källkritiska argument till varför källan är trovärdig. Du visar att källor kan förstärka varandra.
Resonera om hur historia används
Du visar inte att du kan beskriva någon anledning till att en historisk händelse används på ett viss sätt.
Du kan beskriva någon anledning till att en historisk händelse används på ett viss sätt.
Du kan beskriva någon anledning till att en historisk händelse används på ett viss sätt. Du använder exempel från historien för att förklara ditt resonemang.
Du kan beskriva flera anledningar till att en historisk händelse används på ett viss sätt. Du använder exempel från historien eller idag för att förklara ditt resonemang.
Historiska begrepp
Du visar inte att du kan använda några viktiga begrepp i rätt sammanhang och på rätt sätt.
Du använder några viktiga begrepp i rätt sammanhang och på rätt sätt.
Du använder flera viktiga begrepp i rätt sammanhang och på rätt sätt.
Du använder de flesta viktiga begrepp i rätt sammanhang och på rätt sätt.