👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten åk 1

Skapad 2019-01-06 18:16 i Furuhällsskolan Härryda
Vattnets kretslopp, vattnets olika former och hur övergångarna till de olika formerna går till. Vilka material flyter eller eller sjunker i vatten.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig: Vattnets kretslopp. Vattnets olika former; Fast, flytande och gas. Du ska även få utforska vilka material som flyter eller sjunker i vatten. Du kommer att få diskutera med kamrater och genomföra undersökningar och experiment samt göra enkla dokumentationer. Vi kommer också att titta på film.

Innehåll

Mål att kunna

 • vattnets tre former; fast, flytande och gas
 • övergångarna mellan de olika formerna; avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • visa förståelse för hur vattnets kretslopp ser ut
 • berätta om några föremål som flyter eller sjunker i vatten

Centralt innehåll

Se centralt innehåll nedan.

Bedömning

Du ska få visa mig vad du lärt dig genom att:
- förklarar vattnets olika former och kretslopp i text och bild.
- genomföra, förklara och dokumentera enkla experiment. 
- delta i gemensamma diskussionerna om vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3