👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den svarta handsken Vt- 2019

Skapad 2019-01-06 18:19 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Svenska
Du kommer att läsa en bok som heter Den svarta handsken. Med regelbundna textsamtal ska du få träna olika lässtrategier och läsförståelse samt ordförståelse med hjälp av att läsa på egen hand, kompisläsning samt läsa i grupp. Du kommer att läsa i skolan och hemma.

Innehåll

 

 

 

Syfte

Syfte att:  läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Syfte att: att hålla fokus genom att lyssna när läskompisen/läskompisarna läser, samt följa med i texten i boken.

Syfte att: ställa frågor om texten och diskutera texter dvs textsamtal.

 

 

 

Det här ska vi lära oss

- Läsa med flyt

- Utöka ordförrådet genom nya ord i ett sammanhang.

- Arbeta med olika textsamtal som te x samtala kring ord, meningar eller handling från en text. 

 

De här förmågorna ska vi träna på

 - Förmågan att kunna gå in i, bearbeta och förstå innehållet i texten.

 - Förmågan att kunna uppmuntra till kommunikation och reflektion kring texter, både muntligt och skriftligt.

 - Samtala, resonera och diskutera med varandra.

 

Så här ska vi arbeta

 -  Högläsning, läsa i grupp, kompisläsning och läsa enskilt.

 -  Textsamtal i par och tillsammans i klassen.

 -  Läsa hemma varje vecka.

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- Läsa olika texter och återberätta innehållet med egna ord muntligt och skriftligt.

- Framföra egna åsikter i grupp

- Muntligt redovisa inför grupp

- Se om du Lyssnar när läskompisen/läskompisarna läser, samt se att du följer med i texten i boken eller en uppgift.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6