Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skriva på Modersmål

Skapad 2019-01-06 19:12 i Norra skolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med både muntliga och skriftliga presentationer i bosniska, serbiska och kroatiska. I skrivning kommer vi att skriva i många olika sammanhang och koncentrera oss på skrivande utifrån bilder, fakta böcker, kreativt arbete, välskrivning, fritt skrivande samt stavning.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Det är roligt att skriva! Allt du tänker, säger och gör kreativt kan du också skriva! Du kan få hjälp hemma från ! Du kan tala och läsa för någon i familjen! Årkurs 1 Att kunna skriva och läsa bokstäver i olika former Att kunna skriva sitt namn och några enkla ord Årskurs 2 Att kunna skriva och läsa alla bokstäver och enkla meningar Årskurs 3 Att kunna skriva och läsa enkla texter Att kunna förstå och tolka texter och anpassa läsandet efter texter, former och innehåll Att kunna kroppsdelar, familjemedlemmar, siffror, veckodagar, former, årstider, färger, arabiska månader Eleverna kommer att höra berättelser och sagor från arab världen Årskurs 4-6 läsa och skriva Att kunna tolka olika typer av texter från olika medier och urskilja texters budskap Att skriva text som muntliga från samma språk område kan förstå Att använda språkstruktur på rätt sätt tala och samtala Att anpassa muntlig presentation för olika mottagare Att känna till modersmål, grundläggande struktur i jämförelse med svenskan i både tal och skrift Att kunna modersmåls avtal i jämförelse med svenskan Att kunna använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskap och budskap Att anpassa muntliga presentationer Presentation för olika mottagare

Innehåll

 1. Mål för elev

Du ska visa att du kan:

Årkurs 1

 Att kunna skriva och läsa bokstäver i olika former

Att kunna skriva sitt namn och några enkla ord

Årskurs 2

Att kunna skriva och läsa alla bokstäver och enkla meningar

Årskurs 3

Att kunna skriva och läsa enkla texter

Att kunna förstå och tolka texter och anpassa läsandet efter texter, former och innehåll

Att kunna kroppsdelar, familjemedlemmar, siffror, veckodagar, former, årstider, färger, arabiska månader

Eleverna kommer att höra berättelser och sagor från arab världen

Årskurs 4-6

läsa och skriva

Att kunna tolka olika typer av texter från olika medier och urskilja texters budskap

Att skriva text som muntliga från samma språk område kan förstå

Att använda språkstruktur på rätt sätt

tala och samtala

Att anpassa muntlig presentation för olika mottagare

Att känna till modersmål, grundläggande struktur i jämförelse med svenskan i både tal och skrift

Att kunna modersmåls avtal i jämförelse med svenskan

Att kunna använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskap och budskap

Att anpassa muntliga presentationer

Presentation för olika mottagare

 • Skriva enkla berättande- och faktatexter.
 • Skriva hela meningar med punkt.
 • Stava vanligt förekommande ord.

Innehåll

 • Du ska få träna dig på att skriva för hand.
 • Du ska få skriva olika sorters texter ( berättande, fakta ).
 • Du ska få öva dig på att skriva hela meningar och att stava.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta så här:

 • Du kommer att få flödesskriva i måndagsboken.
 • Du kommer att få skriva texter utifrån bilder och fakta böcker.
 • Du kommer att få träna stavning i "Veckans ord".
 • Du kommer att få träna på meningar och bokstävernas form.
 • Du kommer att få skriva egna berättelser utifrån planen "Inledning, handling och avslutning."
 • Du kommer att få skriva hela meningar när du arbetar med faktatexter.

Redovisning

Du ska visa att du kan:

* skriva en enkel faktatext samt berättande text med en tydlig handling
* göra bilder till dina texter
* skriva läsligt för hand och göra hela meningar
* stava vanligt förekommande ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Bedömningen gäller: förmågan att formulera sig i tal och skrift

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
bosniska, kroatiska, serbiska
Förmågan att formulera sig i tal och skrift: Form
Du försöker skriva meningar med läslig handstil och försöker använda mellanrum, stor bokstav och punkt.
Du skriver oftast meningar med läslig handstil och använder oftast mellanrum, stor bokstav och punkt.
Du skriver meningar med läslig handstil och använder oftast mellanrum, stor bokstav och punkt.
bosniska, kroatiska, serbiska
Förmågan att formulera sig i tal och skrift: Skriva berättande, fakta text
Du visar att dina berättande, fakta texter börjar få en handling.
Du visar att dina berättande, fakta texter har en inledning, handling och avslutning.
Du visar att dina berättande. fakta texter har en tydlig inledning, handling och avslutning.
bosniska, kroatiska, serbiska
Förmågan att formulera sig i tal och skrift: Stava
Du försöker stava vanligt förekommande ord.
Du kan stava flera vanligt förekommande ord.
Du kan stava vanligt förekommande ord och försöker stava även de som är dubbeltecknade och ljudstridiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: