👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5 B .

Skapad 2019-01-06 19:18 i Härryda skola Härryda
I år 5 använder vi materialet MatteBorgen 5 A och 5 B.
Grundskola 5 Matematik
Vi tränar matematik i olika former för att utveckla våra kunskaper mot målen i kursplanen.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Matte Borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett diagnostiskt prov. Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare, repetition eller fördjupning.

  Mål

  Varje kapitel har egna mål som vi arbetar med under veckorna fram till ett nytt diagnostiskt prov. De målen finns på vår "målvägg" i klassrummet.

  Undervisning och arbetsformer

  Varje nytt kapitel inleds med en genomgång av de strategier som kapitlet behandlar. Vi arbetar praktiskt, genomgångar, diskuterar problemlösningar och arbetar självständigt för att befästa det vi lär oss.

   

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
   Ma
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
   Ma
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
   Ma
  • föra och följa matematiska resonemang, och
   Ma
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
   Ma

  Matriser

  Ma
  Matris år 5 Matte Direkt Borgen 5B

  Matte Direkt Borgen 5B

  Tal
  • Ma  4-6
  • Ma  4-6
  • Ma  4-6
  Du kan räkna enligt prioriteringsregeln.
  Du förstår vad som menas med negativa tal.
  Du räknar division med minnessiffra.
  Du jämför och storleksordnar negativa och positiva tal.
  Du förstår likhetstecknets betydelse.
  Bråk
  • Ma  4-6
  Du kan läsa och skriva bråk.
  Du kan räkna ut en viss del av ett antal tex en tredjedel av 18.
  Du kan jämföra och storleksordna bråk.
  Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
  Decimaltal
  • Ma  4-6
  • Ma  4-6
  Du vet vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas.
  Du kan läsa av och sätta ut decimaltal på en tallinje.
  Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera ett decimaltal.
  Geometri
  • Ma  4-6
  • Ma  4-6
  Du vet att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 och en trubbig större än 90 grader.
  Du vet hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
  Du kan mäta och rita vinklar med en gradskiva.
  Vet hur stor vinkelsumman är i en triangel och kan använda det.
  Du kan rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.
  Procent
  • Ma  4-6
  Du vet att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%.
  Du läser av cirkeldiagram och avgör hur många procent de olika delarna är.
  Du delar upp det hela, 100%, i olika procentsatser.
  Du vet på hur många sätt man kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor.