👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö åk 6

Skapad 2019-01-06 19:40 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 6 Kemi
Vad är kemi, och när träffar du på kemi i vardagen? Detta och mycket mer kommer du få reda på när du nu ska få fördjupa dig i ämnet kemi!

Innehåll

Syfte

Efter ditt arbete med detta arbetsområde ska du lära dig om att : 

 • kunna förklara vad en atom och molekyl är 
 • veta vad ett grundämne är och ge exempel 
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel 
 • veta att ämnen har olika egenskaper 
 • veta vad blandningar och lösningar är och ge exempel 
 • veta vad syror och baser är och ge exempel 
 • kunna ge exempel på några indikatorer
 • Förstå begreppen surt och basiskt samt att kunna dela in ämnen i surt eller basiskt
 • kunna redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till

Centralt innehåll

 

Så här ska vi arbeta

 

 • Arbeta med genomgångar , diskussioner , grupparbeten och textbearbetning. 
 • Arbeta utifrån olika inlärningsfrågor. 
 • Arbeta med skoluppgifter på Clio
 • Göra experiment och undersökningar som vi dokumenterar. 
 • Titta på film.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 • Du ska kunna använda olika ord och begrepp som rör detta arbetsområde inom text.
 • Din förmåga att kunna laborera samt kunna följa instruktioner. 
 • Din förmåga att kunna skriva laborationsrapport. 
 • Vi bedömer dina muntliga prestationer under lektionerna.
 • Ditt ansvar för dina studier vid såväl enskild arbete som i grupp.
 • Vi kommer att ha läxförhör/ prov där vi testar målen. 

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi och miljö

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Atomer och molekyler
Du har ganska bra förståelse för atomer och molekyler och kan ange exempel på atom, molekyl , grundämne och kemist förening.
Du har bra förståelse för atomer och molekyler och kan ange exempel på atom, molekyl , grundämne och kemist förening.
Du har mycket bra förståelse för atomer och molekyler och kan ange exempel på atom, molekyl , grundämne och kemist förening.
Fast, flytande och gas, Kemiska reaktioner
Du kan förklara på ett enkelt sätt om ämnens olika faser gasform , fast form, flytande form. Du har ganska bra förståelse för ämnens olika egenskaper som t.ex. kokpunkt och smältpunkt. Du kan på ett enkelt sätt förklara vad en kemisk reaktion är och ge exempel.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt om ämnens olika faser gasform , fast form, flytande form. Du har bra förståelse för ämnens olika egenskaper som t.ex. kokpunkt och smältpunkt. Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad en kemisk reaktion är och ge exempel.
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt om ämnens olika faser gasform , fast form, flytande form. Du har mycket bra förståelse för ämnens olika egenskaper som t.ex. kokpunkt och smältpunkt. Du kan på ett välutvecklat sätt förklara vad en kemisk reaktion är och ge exempel.
Lösningar och blandningar
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad en lösning och en blandning är med hjälp av exempel. Du kan ge exempel på var i vardagen lösningar och blandningar finns i vår närmiljö. Du har ganska bra förståelse om att ämnen har olika egenskaper som t.ex. löslighet.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad en lösning och en blandning är med hjälp av exempel. Du kan ge exempel på var i vardagen lösningar och blandningar finns i vår närmiljö. Du har bra förståelse om att ämnen har olika egenskaper som t.ex. löslighet.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara vad en lösning och en blandning är. Du kan ge exempel på var i vardagen lösningar och blandningar finns i vår närmiljö. Du har mycket bra förståelse om att ämnen har olika egenskaper som t.ex. löslighet.
Surt och basiskt
Du har ganska bra förståelse om sura och basiska ämnen och deras olika egenskaper. Du kan ge exempel på några vanliga ämnen som är sura eller basiska. Du har ganska bra förståelse om att kemikalier kan vara farliga på olika sätt och att de är märkta med olika varningsmärken.
Du har bra förståelse om sura och basiska ämnen och deras olika egenskaper. Du kan ge exempel på några vanliga ämnen som är sura eller basiska. Du har bra förståelse om att kemikalier kan vara farliga på olika sätt och att de är märkta med olika varningsmärken.
Du har mycket bra förståelse om sura och basiska ämnen och deras olika egenskaper. Du kan ge exempel på några vanliga ämnen som är sura eller basiska. Du har mycket bra förståelse om att kemikalier kan vara farliga på olika sätt och att de är märkta med olika varningsmärken.
Vårt avfall
Du känner till att mängden sopor är ett problem i världen. Du har ganska bra förståelse för begreppen förbränna, återvinna och kompostera. Du kan på ett enkelt sätt förklara att visst avfall är farligt och måste samlas upp och kan på ett enkelt sätt förklara kring hur man hantera avfall.
Du har utvecklade kunskaper om att mängden sopor är ett problem i världen. Du har bra förståelse för begreppen förbränna, återvinna och kompostera. Du kan på ett utvecklat sätt förklara att visst avfall är farligt och måste samlas upp och kan på ett utvecklat sätt förklara kring hur man hantera avfall.
Du har välutvecklade kunskaper om att mängden sopor är ett problem i världen. Du har mycket bra förståelse för begreppen förbränna, återvinna och kompostera. Du kan på ett välutvecklat sätt förklara att visst avfall är farligt och måste samlas upp och kan på ett välutvecklat sätt förklara kring hur man hantera avfall.

Samtal

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör kemi och miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör kemi och miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.

Genomförande

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Du kan använda utrustning i en undersökning på ett säkert sätt och i stort sått. Du kan med viss hjälp formulera en frågeställning. Du kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning.
Du kan använda utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt. Du kan formulera en frågeställning. Du kan planera och genomföra med viss hjälp och justering av arbete.
Du kan använda utrustning i en undersökning på ett säkert sätt så att undersökningen blir effektivt. Du kan formulera enkla frågeställningar, planera och genomföra en undersökning som ger svar på frågeställningar.

Dokumentation

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Du kan göra en enkel dokumentation av en undersökning. Du kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat.
Du kan göra noggrann dokumentation av en undersökning. Du kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat och delta i diskussioner om vad det kan beror på.
Du kan göra en så bra dokumentation att man kan förstå och följa hela undersökningsarbete. Du kan jämföra och för resonemang kring vad likheter och skillnader i olika resultat kan bero på.