👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsmedelskemi och Människokroppen

Skapad 2019-01-06 19:52 i Furulunds skola F-6 Partille
När vi är klara med området ska du: Kemi: • Separations- och analysmetoder, till exempel identifikation av ämnen. • Ha kunskap om ämnen som vi äter samt hur dessa är kemiskt uppbyggda • Känna till olika typer av kolhydrater, hur de är uppbyggda samt vad de har för funktion • Känna till proteiners uppbyggnad och funktion • Känna till olika fetters uppbyggnad och funktion • Känna till ytterligare ämnen som vår kropp behöver för att kunna fungera på ett bra sätt. Biologi: • Veta vad en cell behöver, hur den fungerar samt olika typer av celler • Känna till olika begrepp kring celler och dess utveckling (ordlista kommer separat) • Kunna beskriva matens väg genom kroppen • Förstå samband mellan mat och hälsa, dvs hur olika sorters mat och dryck påverkar oss samt vikten av att motionera. • Känna till hur vår kropp påverkas av olika livsmedel • Känna till våra andningsorgan och varför vi andas • Känna till vårt blodomlopp och vilka uppgifter blodet har • Känna till hur vår kropp skyddar sig mot bakterier och virus - immunförsvaret • Veta hur kroppen blir av med avfallsämnen • Veta hur alkohol och tobak påverkar våra organ
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Livsmedelskemi "Kemin i maten och kroppen" är en del av kemi som handlar om kemisk analys av livsmedel, såsom kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer, mineralämnen och vatten. Vi ska lära oss hur de näringsämnena är uppbyggda och hur vår kropp använder dem. Vi tar upp också fotosyntes och cellandning som är grunden till allt liv. Den andra delen handlar om hur vår kropp fungerar. Där arbetar vi med cellen, matspjälkningen, hjärtat, blodet, immunförsvaret, andningen, utsöndringen som sker i vår kropp. Vi kopplar ihop de olika delarna för att förstå hur allting hänger ihop.

Innehåll

 

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 

Tidsplanering och Litteratur

Livsmedelskemi/Människokroppen Kemi & Biologi

Classroom - Livsmedelskemi och Människokroppen

Kemi v 2-5
Avsnitt i textbok som används: Kemi Direkt s.116-135( +  plus sidor och sammanfattning )  
Filmer på padlet  https://padlet.com/nazdiz0919/7u6ua3v0rpms
Stenciler- labborationer
Prov v 5 ( vi diskuterar tillsammans )
 
Biologi v 6-11(7 sportlov )
Avsnitt i textbok som används: Biologi  Direkt  s. 120-123 och  s.146 - 181
Padlet länk https://padlet.com/nazdiz0919/2pylzwxyzfyd
Prov v 11

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9