👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Towns, cities, villages

Skapad 2019-01-06 20:47 i Linghedsskolan Falun
Vägbeskrivningar, ställen och platser som finns omkring oss.
Grundskola 5 Engelska
Ibland behöver man fråga efter vägen till bion, idrottsplatsen eller något annat. Ibland behöver man hjälpa någon annan person att hitta. Under några veckor kommer vi att arbeta med detta arbetsområde som syftar till att du ska lära dig namn på byggnader och företeelser som finns i en stad, och kunna fråga efter, följa och ge vägbeskrivningar.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

* förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
* kunna uttrycka dig i tal och skrift
* använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

* Ställa frågor och svara på ett artigt sätt
* Fråga efter vägen till olika platser
* Följa en vägbeskrivning som någon ger dig, både muntligt och skriftligt
* Själv kunna ge muntliga och skriftliga beskrivningar av och till olika platser

 

Arbetssätt

Hur ska undervisningen se ut?

Vi kommer att arbeta med ord för byggnader och platser, geografiska ord samt ord och fraser som behövs för att ge vägbeskrivningar.Vi kommer att arbeta med några texter ur Champion 5 och Right on. Vi kommer att ha genomgångar och göra gemensamma hörövningar. Ni kommer att få göra uppgifter till varandra där ni tränar på att ge och följa beskrivningar. Du kommer att få läxor där du tränar på aktuella ord (använd gärna www.glosor.eu när du tränar på orden), och på att använda orden för att ge beskrivningar som dina kamrater kan följa. 

Bedömning

Vad ska bedömas och hur?

Din förmåga att följa muntliga beskrivningar bedöms dels genom de hörövningar vi gör i klassen, men också genom observation av hur du följer dina kamraters beskrivningar.

Din förmåga att ge muntliga och skriftliga beskrivningar bedöms efter hur väl dina kamrater kan följa din beskrivning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Matris; Towns, cities, villages

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Artighetsfraser; ställer frågor och svarar på ett artigt sätt.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Inleder och avslutar mina frågor på artigt sätt.
Inleder och avslutar på artigt sätt, både i frågor och svar.
Inleder och avslutar på artigt sätt, både i frågor och svar.
Ger tydliga beskrivningar
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Ger enkla beskrivningar som går att följa utan stora svårigheter.
Ger ganska tydliga beskrivningar som det går bra att följa.
Ger tydliga och detaljerade beskrivningar som det är lätt att följa.
Förstår och följer beskrivningarna
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Följer enkla beskrivningar.
Följer muntliga och skriftliga beskrivningar utan stora svårigheter.
Följer med lätthet både muntliga och skriftliga beskrivningar.