Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur kan vi bli starkare än vad vi redan är? -vt 19

Skapad 2019-01-06 20:48 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi lär oss om enkla maskiner som underlättar för oss i vardagen t.ex. hävstång, hjul, kil, skruv och block&talja
Grundskola 5 Teknik
Vi lär oss om enkla maskiner som underlättar för oss i vardagen t.ex. hävstång, hjul, kil, skruv och block&talja

Innehåll

så här ska vi arbeta:

Vecka 2-4:

Vi funderar på hur vi med hjälp av de enkla maskinerna kan bli starkare än vad vi redan är.

De enkla maskinerna:

- lutande plan

- hävstång

- hjul (axel)

- kil

- skruv

- block (och talja)

• Film från SLI ”Enkla maskiner” https://sli.se/r/5S62

Du kommer att i en grupp om 3-4 elever att få ta reda på och kortfattat beskriva hur en av de enkla maskinerna fungerar, ge exempel på användningsområden samt lite historik.

Vi redovisar muntligt för varandra.

Vecka 5-6:

Du kommer att få göra en egen teknisk skiss innan du/ni börjar att bygga din mystiska maskin/händelsebana. Du ska skriva en materiallista på vad du/ni behöver. Obs! Ta med material hemifrån om möjligt. Skriv också vad du vill att jag ska ordna för material. 

Lämna in din tekniska skiss och materiallista som uppgift 1 på Unikum.

Vecka 8-10:

Du kommer att bygga din mystiska maskin/händelsebana som ska innehålla minst 3 enkla maskiner. Du kan välja mellan att bygga enskilt/parvis. 

Börja bygg - testa - gör om - testa på nytt!

Gör ändringar på skissen så att det stämmer.

Vecka 12-13: 

Gör en film/power point där du/ni visar och förklarar den mystiska maskinen/händelsebanan (exempel på film, se exempel nedan). Lämna in som uppgift 2 på Unikum.

https://youtu.be/09j8SBwQ9NA

Vecka 14: 

Redovisning 

 

 

 

 

Uppgifter

 • EXTRA-uppgift `De 6 enkla maskinerna`

 • EXTRA-uppgift egen text om `De 6 enkla maskinerna`:

 • Utvärdering Händelsebana/Mystisk maskin

 • Utvärdering Händelsebana/Mystisk maskin

 • Uppgift 2. Presentation om din egna mystiska maskin/händelsebana

 • Uppgift 1. Teknisk skiss och materiallista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Hur kan vi bli starkare än vad vi redan är?

Skiss och fysisk modell av mystisk maskin/händelsebana

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Har ej gjort/behöver utvecklas
Du gör en fysisk modell där minst 2 enkla maskiner ingår. Du bidrar med förslag till lösningar när det inte fungerar som du tänkt. Du kan med vardagsspråk beskriva hur din fysiska modell fungerar. Du gör en enkel skiss där det framgår vilka enkla maskiner som ingår och vad som mystery boxen/händelsebanan gör.
Du gör en fysisk modell där minst 3 enkla maskiner ingår. Du prövar och ger förslag till lösningar när det inte fungerar som du tänkt. Du kan med ämnesspråk beskriva hur din fysiska modell fungerar. Du gör en utvecklad skiss där det framgår vilka enkla maskiner som ingår, material som används och vad som mystery boxen/händelsebanan gör.
Du gör en fysisk modell där minst 4 enkla maskiner ingår. Du prövar och ger förslag till lösningar tills det fungerar. Du kan med korrekt ämnesspråk utförligt beskriva hur din fysiska modell fungerar. Du gör en välutvecklad skiss där det framgår vilka enkla maskiner som ingår, material som används textrutor där du beskriver vad som händer vid den enkla maskinen och vad som mystery boxen/händelsebanan gör.

Film/power-point om egen mystisk maskin/händelsebana

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Har ej gjort/behöver utvecklas
Du visar ett par exempel på föremål i vardagen med den enkla maskinen. Med dina egna ord förklarar du hur den fungerar och hur den kan hjälpa oss i vardagen. Du visar hur den enkla maskinen kan hjälpa oss att lösa ett problem.
Du visar några exempel på föremål i vardagen med den enkla maskinen. Med hjälp av ämnesspecifika begrepp förklarar du hur den fungerar och kan hjälpa oss i vardagen. Du visar hur den enkla maskinen på ett användbart sätt kan hjälpa oss att lösa ett problem.
Du visar flera exempel på föremål i vardagen med den enkla maskinen. Med hjälp av ämnesspecifika begrepp förklarar du utförligt hur den fungerar och kan hjälpa oss i vardagen. Du visar hur den enkla maskinen på mer än ett användbart sätt kan hjälpa oss att lösa problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: