👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikhistoria Rättviksskolan år 8

Skapad 2019-01-07 07:58 i Nyhedsskolan Rättvik
Klassisk musikhistoria från barock till modernism.
Grundskola 7 – 9 Musik
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om den klassiska musiken utveckling från barocken till modernismen. Vi koncentrerar oss på vilken betydelsen hade musiken musiken för människorna och vilka karaktärsdrag som är typiska för de olika tidsperioderna.

Innehåll

Arbetsformer

Under åk 8 kommer vi att jobba med den klassiska musikhistorian från barocken och fram till och med modernismen. Meningen är att du ska lära dig om hur musiken låtit på den tiden, vad den använts till och vilken betydelse den har haft för människor och samhället.Vi kommer även att tala om betydelsefulla kompositörer från de olika epokerna. Ett urval av de mest kända klassiska musikstyckena kommer vi även att ha ett lyssningsprov på under vårterminen.

Planeringens innehåll

Ord/begrepp att kunna: Se ordlista i uppgiften nedan. 

Arbetsformer:
Under åk 8 kommer vi att jobba med den klassiska musikhistorian från barocken och fram till och med 1900-talets modernism. Meningen är att du ska lära dig om hur musiken låtit på den tiden, vad den använts till och vilken betydelse den har haft för människor och samhället. Läraren berättar och visar videos och musikexempel för att öka förståelsen. Påläsningsmaterial (även förenklat och inläst) finns i uppgiften "Prov Musikhistoria Barock-Modernism". 

Detta ska du kunna när kursen är slut för att nå ett godkänt resultat:
Du ska visa att du har förstått en del om hur musiken har påverkat människorna och samhället under de olika tidsperioderna och vad som är typiskt för hur musiken var och lät under respektive tidsperiod. 

Bedömning baseras på exempelvis: 
Skriftligt prov. 

Tidsplan: v 3 till v. 8

Uppgifter

 • Musikhistoriaprov åk 8

 • Lyssningsprov Barock-modernism vt 2017

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Klassisk Musikhistoria (LGR 11)

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Musikens karaktär
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Musikens sammanhang och funktioner
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.