👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höjdens förskola avd Filifjonkan. Fokusområde utveckling och lärande- matematik

Skapad 2019-01-07 08:35 i Höjdens förskola Färgelanda
Förskola
Matematik

Innehåll

Mål och syfte

Förskolan erbjuder olika lärmiljöer som stimulerar barnens matematiska utveckling. Ge barnen grundläggande matematikbegrepp (t.ex sortera, stor/större/störst, siffror/symboler)

Pedagoger använder ett matematiskt språk tillsammans med barnen.

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål

Förskolans gemensamma fokusområde är utveckling och lärande/matematik

Väcka barnens nyfikenhet och glädje för matematik 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Förskolan erbjuder olika lärmiljöer som stimulerar barnens matematiska utveckling.

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder:

 • Matteburken
 • Rim och ramsor
 • Rörelselekar/sånglekar
 • Sånger
 • Konstruktioner i olika material t.ex lego, cliks, pärlor
 • Utepedagogik
 • Litteratur om matematik
 • Spel

Litteratur/forskningsanknytning

Matte på burk/en arbetsmetod för förskolan av Annika Thisner 2014

Barnens delaktighet genom hela processen

 • Barns inflytande
 • Vardaglig pedagogisk dokumentation med barnen

Vårdnadshavares delaktighet

 • Vardaglig dialog/information via Unikum och tambursituationer

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Skapa olika lärmiljöer där pedagoger och barn tillsammans upptäcker matematiska begrepp.

Pedagoger och barn planerar och dokumenterar lärprocesser.

Utvärdering juni-19