Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen samt våra systerreligioner - en liten jämförelse

Skapad 2019-01-07 09:10 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 4 Religionskunskap
Kristendomen och kristendomens systerreligioner. Vad kan nu det vara?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Du ska kunna berätta om hur kristendomen startade och om några bibliska berättelser.

Du ska känna till de tre systerreligionernas heliga rum, ritualer, levnadsregler samt heliga skrifter, Du ska kunna berätta om skillnader och likheter i de tre systerreligionerna.

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Du kommer att få läsa, diskutera, se på film. Du kommer också att få arbeta med frågor utifrån vad du läst, sett  och hört vid diskussioner.

Du kommer att få delta i Bibeläventyret under vecka 5 och 6.

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom ditt arbete under lektionerna. Du kommer också att få regelbundna kunskapskoller.

4. När - under vilken tid?

    Vi jobbar med arbetsområdet vecka 2-7

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: