Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-01-07 09:10 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi fortsätter resan genom Sveriges forntid. Hur utvecklades samhället från stenålderns bondesamhälle till vikingarnas färder?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna?

 - berätta något som är typiskt för varje tidsålder: stenålder, bronsålder och järnålder 

- nämna några spår i vårt närområde från forntiden.

- göra enkla jämförelser mellan livet under forntidens Sverige och nu.

- använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp.

-  nämna några av gudarna och riterna i den nordiska mytologin

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna?

- läsa faktatexter och berättelser i böcker och via inläsningstjänst

- skriva faktatexter

- samtala och diskutera

- göra egna bilder

- besöka museer och historiska platser

- se film

 

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

- delta i samtal och diskussioner

-  skriva faktatext

-  skapa bilder

4. Övrigt - till exempel länkar, bilder och så vidare

5. Skapa inlämningsuppgifter och koppla grön matris - frivilligt

6. Klicka på aktuellt syfte, centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen. Dessa hittar du i fliken läroplan här nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: