Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söderskolan åk3 Kroppen : organ och funktion

Skapad 2019-01-07 09:44 i Söderskolan Helsingborg
Tom LPP-mall. Rubriker, samt korta instruktioner
Grundskola 3 Svenska Bild NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Du ska lära dig betydelsen av mat, sömn, hygien, motion, och sociala relationer för att må bra. Kroppsdelar deras namn och funktion samt de inre organens funktion

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

 • Du ska använda din förmåga att bli nyfiken och intresserad av din kropp och hur den fungerar(sömn,mat, motion och sociala relationer)
 • Du ska använda din förmåga att använda ord, begrepp och modeller som förklarar samband inuti människan.
 • Du ska använda din förmåga att  se olika sociala relationer omkring dig  för att du ska må bra

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • Läsa faktatexter om kroppen (läsa och analysera texter)
 • Titta på filmer om kroppen. (observera, analysera)
 • Titta på bilder om kroppen och prata om dessa. (kommunikationsförmågan, använda begrepp)
 • Göra bilder, som hjälper till att lära och förstå hur kroppen och organ fungerar. (undersöka och visa biologi med bilder)
 • Träna på att skriva en förklarande text om kroppens funktioner och inre organ. (förklara och använda begrepp)
 • Diskutera olika frågor om vad kroppen behöver för att må bra och olika sociala relationer. (kommunikationsförmågan, analysera)

 

DETTA SKA BEDÖMAS

 • Hur du kan beskriva och förklarar matens väg genom kroppen.
 • Hur du använder informationen som du möter i filmer, bilder, texter, övningar och diskussioner.
 • Hur du genomför undersökningar, experiment som handlar om kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SvA
DINO Bedömningsmatris för de naturvetenskapliga ämnena i åk 1-6, Lgr11

FÖRMÅGAN ATT BESKRIVA OCH FÖRKLARA

1
2
3
Beskriva och förklara
handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva samband i omvärlden.
 • Bi
Du kan beskriva eller förklara ett samband med vardagligt språk och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig.
Du kan beskriva eller förklara ett ett sambandmed vardagligt språk och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av begrepp i naturvetenskap, men innehållet är inte fullständigt.
Du kan använda korrekta och relevanta begrepp i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett samband på ett fullständigt sätt. Med hänsyn till årskursen.

FÖRMÅGAN ATT GRANSKA, TA STÄLLNING OCH KOMMUNICERA

1
2
3
Diskutera och kommunicera naturvetenskaplig kunskap
handlar om att använda naturvetenskaplig kunskap i diskussioner samt för att skapa texter och andra framställningar.
 • Bi
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner kring frågor, men använder ett vardagligt språk.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner kring frågor, men du blandar vardagliga och natutvetenskapliga begrepp. Du kan skapa texter och andra framställningar som tar stöd av vardagliga och, till ämnet relevanta bilder, teckningar mm.
Du kan använda korrekt naturvetenskaplig information i diskussionerna. Du kan skapa texter som tar stöd av vardagliga och relevanta bilder, teckningar, och som är anpassad efter målgruppen och med hänsyn till årskursen.

FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

1
2
3
Ställa frågor
handlar om att ställa frågor som kan undersökas på ett systematiskt sätt.
 • Bi
Du kan ställa olika frågor, men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.
Genomföra en undersökning
handlar om att genomföra en planerad undersökning för att få fram resultat.
 • Bi  1-3
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Dokumentera och diskutera
handlar om att dokumentera din undersökning i text och bild, samt hur du kan utnyttja dokumentationen i diskussioner kring resultat.
 • Bi  1-3
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av vardagligt språk, bilder och teckningar samt stöd av pedagog.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bild utan stöd av pedagog.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av, korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och begrepp. Med hänsyn till årskursen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: