👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söderskolan åk 1 ATT LEVA PÅ SÖDER del 2

Skapad 2019-01-07 09:47 i Söderskolan Helsingborg
Yrken och verksamheter samt samhällsfunktioner i elevernas närområde.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
I detta tema ska du få lära dig mer om yrken och verksamheter i närområdet. Du ska intervjua dina föräldrar eller andra i din närhet om deras yrke. Du ska undersöka vad några vanliga tjänster och varor kostar samt hur man betalar för dem.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska

 • lära känna några yrken och verksamheter i ditt närområde. (undersöka)
 • lära känna pengars värde och användning samt olika betalningsformer(analys)

Så här ska vi att arbeta

 • dokumentera samhällsfunktioner och affärsverksamheter (yrken) och undersöka vad varor och tjänster kostar
 • intervjua vuxna i din närhet om deras yrke
 • vi arbetar i "Min bok om närområdet"
 • vi dokumenterar med I-pad

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du

 • kan berätta/redogöra om några yrken i din stadsdel
 • kan förklara pengars användning i samhället

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
SAMHÄLLSKUNSKAP Lgr11 bedömningsmatris 1,

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
KOMMUNICERA
Samtala om Besvar och ställa frågor Framföra åsikter/synpunkter Kommentera
Deltar i enkla samtal genom att främst besvarar enkla frågor. behöver hjälp med att uttrycka dina tankar och åsikter.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor. Framför egna tankar och åsikter men utan att motivera dem.
UNDERSÖKA OCH UTFORSKA
Undersöka/utforska, och berätta om resultaten
Deltar i enkla undersökningar. Berättar vad du kommit fram till. Behöver stöd i genomförandet.
Deltar i enkla undersökningar. Utgår från gemensamma enkla frågeställningar Berättar samt förklarar vad du kommit fram till.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt. Använder egna ord och/eller bilder. Behöver hjälp med att använda lämpliga ord och begrepp kopplat till ämnet.
Beskriver och förklarar med egna ord och bilder. Använder enstaka väl kända ord och begrepp kopplat till ämnet.