👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför andas vi?

Skapad 2019-01-07 09:49 i Hälsinggårdsskolan Falun
Cirkulationsapparaten - hjärta, lungor och blodomlopp.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ja, varför andas vi? Vad andas vi in och vad andas vi ut? Vilka organ är inblandade? Det här och en hel del till ska ha svar på innan vi är klara.

Innehåll

Syfte
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.Centralt innehåll

  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.Mål

Målet för arbetsområdet är att du ska lära dig mer om lungorna, hjärtat och blodet. Du ska känna till blodgrupper och du ska kunna beskriva blodomloppet. Du ska också veta vad lymfa är för något, samt vad njurarna har för funktion.


Arbetsformer och bedömning

Vi kommer under detta arbetsområde att ha genomgångar och arbeta med frågor, både enskilt och i grupp. Vi kommer också att se ett par filmer. Praktiska försök kommer också att genomföras. Området bedöms genom en skriftlig uppgift en laboration samt genom ditt lektionsarbete.

 

Matriser

Bi
Cirkulationsapparaten

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Andningen
Du visar grundläggande kunskaper inom området genom att beskriva några steg syreatomen passerar på sin väg genom kroppen.
Du visar goda kunskaper inom området genom att beskriva alla steg syreatomen passerar på sin väg genom kroppen.
Du visar mycket goda kunskaper inom området genom ingående beskriva alla steg syreatomen passerar på sin väg genom kroppen. Du förklarar också hur delarna jobbar tillsammans.
Reningsorganen
Du ger också exempel på en av kroppens organ som tar hand om sådant som kroppen inte vill ha kvar.
Du ger också exempel på två av kroppens organ som tar hand om sådant som kroppen inte vill ha kvar, samt förklarar kort hur någon av delarna arbetar.
Du ger också exempel på två av kroppens organ som tar hand om sådant som kroppen inte vill ha kvar. Du förklarar också ingående hur de olika delarna arbetar.

Praktiska experiment

Bedömning av fysik uppgift.
Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redovisning av resultat
Du sammanställer försöket i ett diagram på ett korrekt sätt.
Förklaring av resultatet
Du drar en slutsats utifrån resultatet och ger en enkel förklaring till resultatet utifrån dina kunskaper i biologi.
Du drar en slutsats utifrån resultatet och ger en utvecklad förklaring till resultatet utifrån dina kunskaper i biologi.
Du drar en slutsats utifrån resultatet och ger en välutvecklad förklaring till resultatet utifrån dina kunskaper i biologi.
Förbättringsförslag
Du ger förslag på en allmän förändring som skulle gett ett mer tillförlitligt resultat.
Du ger förslag på en förändring kopplad till uppgiften som skulle gett ett mer tillförlitligt resultat.
Du ger förslag på en förändring kopplad till uppgiften som skulle gett ett mer tillförlitligt resultat. Du förklarar också varför ditt förslag bidrar till ett mer tillförlitligt resultat.