👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Una persona famosa - año 8

Skapad 2019-01-07 09:58 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 – 9 Moderna språk - språkval
Ett arbetsområde som syftar till att utveckla din förmåga att formulera dig i skrift på spanska.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet "Una persona famosa" (En berömd person) är att utveckla din förmåga att formulera dig i skrift på spanska. Under lektionstid arbetar vi med diverse muntliga och skriftliga övningar enskilt, i par och större grupp för att utveckla ditt ordförråd, dina grammatiska kunskaper och dina kommunikativa strategier. På lektionen torsdag v.6 skriver du en text om en känd spanskspråkig person. Denna text ligger till grund för min bedömning av din förmåga att formulera dig i skrift på spanska. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9