Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2019-01-07 09:58 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 5 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig om våra fem världsreligioner för att utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. I dagens mångfalds samhälle är kunskaper om religioner viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa konkreta mål skall Du arbeta med:

* Få kunskaper om vilka våra fem världsreligioner är
* Få kunskaper om dessa religioners huvudsakliga tankar, ursprung och spridning
* Få kunskap om vad religion är för något och varför tron är så viktig för många människor
* Kunna se likheter och skillnader mellan olika religioner i världen

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt ansvarstagande i lektionsarbetet, där din delaktighet i arbete och diskussioner kommer bedömas utifrån dina förmågor att resonera, se samband, reflektera, söka information och dra slutsatser utifrån de kunskaper du tillägnar dig.  

Under arbetets gång får du möjlighet att visa dina förmågor dels genom muntliga resonemang samt genom inlämning av ditt skriftliga arbetsdokument (Boken om religion) över de stora religionerna i världen sam det jämförande dokumentet om världsreligionerna.Du kommer också få möjlighet att visa hur långt du nått i din kunskapsutveckling genom ett avslutande test på arbetsområdet.

Undervisning

Det här arbetsområdet kommer att kretsa kring genomgångar, enskilda studier, filmer vi ser och efterföljande diskussioner kring dem. Vi kommer också att använda kartan, texter religionsboken. Undervisningen kommer således innehålla:

- Genomgångar kring de olika religionernas grundtankar. Vi jobbar med passande texter samt utvecklar vår studieteknik när vi samlar information i våra böcker Min bok om religion samt i vårt dokumentet stödmall till världsreligionerna.
- Filmer som stöd till genomgångar och diskussioner

Arbetet avslutas med ett skriftligt test där du får förbereda dig hemma innan du visar vad du kan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: