Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dadda lär oss natur och teknik

Skapad 2019-01-07 10:06 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Under våren kommer vi lägga mer fokus på Daddas specialområden och fokusera mer på natur och teknik.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Nu har vi under två terminer arbetat med vårt babblartema vilket varit väldigt uppskattat. Barnen har fått bekanta sig med alla babblare och

vi har fått lära oss lite om alla babblares specialområden. Vi har under detta arbetet sett att barnen är väldigt nyfikna just på Daddas områden,

natur och teknik, och har utifrån detta bestämt att lägga extra fokus på dessa områden nu under våren.

Mål

Barnen ska på ett roligt och inspirerande sätt få utforska vår natur och bekanta sig med teknik på olika sätt.

De ska genom detta få en bättre förståelse för hur allt i olika saker påverkar varandra i naturen och hur vi påverkas och påverkar naturen.  

Genomförande/Arbetsmetoder

    VI kommer tillsammans med barnen göra en form utav tidsresa från jordens skapelse fram till idag och vidare in lite i framtiden. 

    Vi kommer undersöka hur jorden skapades och hur liv uppstod samt studera olika kretslopp och livscykler i naturen.

    För att undersöka detta kommer vi läsa faktatexter, se på filmer, diskutera, utföra experiment, undersöka ute i naturen,

    bygga och skapa på olika sätt.

   Dokumentation

     Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärandeprocess. Vi använder olika digitala verktyg genom att fotografera,     

     anteckna och ibland filma.

   Utvärdering - Uppföljning

     Vi reflekterar, diskuterar med barnen och i arbetslaget. Vad har vi sett? Vad gör barnen? Vad behöver dom för att komma vidare?

     Har miljön någon påverkan?

     Efter arbetet med observation, dokumentation och reflektion så kommer en ny utmaning tillbaka till barnen för ytterligare ett lärande.   

 

   Teoretisk utgångspunk

      "Utifrån teorier kring hur människa och miljö intra-agerar med varandra när vi skapar kunskap tillsammans, och i en tid då vi behöver lyssna

      extra mycket på vår natur och miljö, känns det relevant med detta ytterligare perspektiv (...) Lärande i naturen handlar om att vara ute i naturen,

      att uppleva den med alla sina sinnen och att utforska sin naturmiljö på olika sätt (...) Lärande om naturen handlar om att skaffa sig kunskap om

      naturen, om dess olika system och delar (...) Lärande för naturen handlar om att ta ställning och att skapa engagemang för naturen och miljön

     (...) Lärande med naturen är det perspektiv som jag vill lägga till och som handlar om att se på människans relation till sin miljö på ett annorlunda

       sätt än vad vi kanske är vana vid." (Björklund, S. (2018))

 

   Referenser

     Björklund, S. (2018). Lärande i, om, för och med naturen. Förskoleforum

     https://forskoleforum.se/artiklar/larande-i-om-och-med-naturen

      

 

 

Uppgifter

 • Vattnets kretslopp

 • Årtider

 • Jorden- och livets utveckling

 • Fjärilens livscykel

 • Kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: