👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur

Skapad 2019-01-07 10:30 i Sunnansjö förskola Ludvika
Förskola
Vi har valt att jobba med tema Naturen eftersom vår verksamhet bygger på vistelse utomhus både i naturen och på vår gård. Vi utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen utifrån våra gemensamma upplevelser i naturen.

Innehåll

 

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska naturen under årets olika växlingar. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla och lära om naturen. Vi utgår från våra gemensamma upplevelser.

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera (enskilt och i grupp) och utmanas i sitt sociala samspel.

 

 

 

Våra metoder

 

De metoder vi kommer använda oss av är följande:

¤ Experiment av olika slag

 

¤ Vi utgår ifrån barnens spontana lek i vardagen.

¤ Vi låter barnen upptäcka naturen med alla sina sinnen.

¤ Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska i olika sammanhang.

¤ Skapar en naturruta i skogen där vi följer årstidernas växlingar.

 

 

 

 

Dokumentation

 

Vi kommer att använda oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra vårt lärande och driva temat framåt.

 

Vi kommer att använda oss av avdelningens blogg och barnens lärlogg för att dokumentera det vi upplever och lär, tillsammans och enskilt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016