👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2019-01-07 10:33 i Tullbroskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med krönikor.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med krönikor.

Innehåll

Mål

Vårt mål är:

att veta vad som kännetecknar en krönika samt att kunna skriva egna krönikor.

att användning av skrivregler sker på ett korrekt sätt.

att kunna ge respons på texter samt att bearbeta sina egna text utifrån respons.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa krönikor tillsammans för att lära oss vad en krönika är och vilka kännetecken som finns.

Vi kommer slutligen, på egen hand, att skriva en eller flera krönikor.

Det kommer också ingå i ert arbete att ge respons på varandras texter. Ni ska också kunna visa att ni kan bearbeta era texter utifrån den respons ni fått.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i  hur väl din text stämmer överens med krönikans kännetecken och uppbyggnad.

Du kommer att bli bedömd i  ditt skriftspråk. Är språket lämpligt för en krönika? Har du korrekt meningsbyggnad och använder du dig av gällande skrivregler?

Du kommer också att bli bedömd i hur du ger respons på texter och hur du bearbetar din egen text utifrån responsen du fått.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9