👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2019-01-07 10:35 i Friskolan Asken Grundskolor
I det här arbetsområdet får du arbeta med koordinatsystem. Du kommer att komma i kontakt med nya begrepp som t ex lägesmått, X, Y, proportionella samband mm.
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer nu under några veckor arbeta med koordinatsystem och lägesmått. Efter detta kapitel kommer det att bli ett prov på både kap 3 och 4.

Innehåll

När du har arbetat med detta område ska du kunna :

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • beskriva vad ett koordinatsystem är
  • avläsa och skriva koordinater för punkter
  • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
  • läsa av och rita diagram med proportionella samband
  • lägesmåtten typvärde, medianvärde och medelvärde

Här kommer lite matteord/begrepp som vi använder i kursen:

koordinatsystem, punkt, koordinat, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, median och medelvärde.

Examination och bedömning.

Du kommer att få visa dina kunskaper och förmågor genom en utvärdering. Dels utvärderas du löpande genom ditt lektionsarbete samt din aktivitet. Dels kommer det vara ett skriftligt prov på arbetsområdet.

Jag kommer att berätta mer när och hur du ska bedömas så det känns bra för dig.

Roger S

Matriser

Ma
Matematikprov koordinatsystem och algebra

Dessa förmågor har du visat på det här provet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget .
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Kommunikation
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.