👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My home

Skapad 2019-01-07 10:36 i Stora Skedvi skola Säter
Vi lär oss beskriva vårt hem - ord för olika rum och saker som finns i dem. Vi lär oss beskriva muntligt och skrifligt kring ett hus som eleverna själva ritar. Grammatik: be/have, lägesord, "det finns".
Grundskola 5 Engelska
Vi kommer arbeta med att lära oss beskriva ett hem, rum och möbler. Vi arbetar med ordförrådet, ritar, diskuterar och skriver.

Innehåll

Våra mål

 • kunna beskriva sitt hem muntligt och skriftligt
 • kunna använda lägesord
 • kunna använda grammatik för att beskriva hemmet

Undervisning

 • Vi lär oss ord som hör ihop med hus och hem - rum och saker man har i ett hem.
 • Vi övar och blir säkrare i basgrammatik: am/is/are och have/has
 • Vi övar och blir säkrare på att använda there is/there are så att vi kan beskriva vad som finns i våra hem
 • Vi övar och blir säkrare på lägesord: under, över, sidanom osv
 • Vi ritar egna hus
 • Utifrån våra egna hus tränar vi oss på att berätta och beskriva dem - muntligt och skriftligt

Bedömning

Hur väl (språklig säkerhet och innehåll) eleven efter genomgången kurs kan berätta och beskriva muntligt och skriftligt om sitt hem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Our house

Muntligt

På väg
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Berätta och beskriva sitt hus med hjälp av ord, grammatik och meningar som vi har övat på
Pratar enkelt och begripligt med hela meningar. Inte alltid sammanhängande. Viss grammatisk osäkerhet.
Pratar enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Relativt gott ordförråd. Delvis grammatiskt säker.
Pratar enkelt, relativt tydligt och sammanhängande. Gott ordförråd. Relativt grammatiskt säker.

Skriftligt

På väg
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Berätta och beskriva sitt hus med hjälp av ord, grammatik och meningar som vi har övat på
Skriver enkelt och begripligt med hela meningar. Inte alltid sammanhängande. Viss grammatisk osäkerhet.
Skriver enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Relativt gott ordförråd. Delvis grammatiskt säker.
Skriver enkelt, relativt tydligt och sammanhängande. Gott ordförråd. Relativt grammatiskt säker.

Språkliga strategier

På väg
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förmågan att hitta andra sätt att förklara sig, att komma runt språkliga problem
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar samtalet/texten
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar samtalet/texten.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar samtalet/texten.