👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 19, Återberättande texter v2-15,

Skapad 2019-01-07 10:45 i Toråsskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Läsa och skriva olika typer av texter genom att arbeta med läroboken Zick Zack med övningar och andra texter exempelvis tidningstexter.
Grundskola 5 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få träna på att känna igen återberättande texter. Vi kommer att arbeta med textuppbyggnad, struktur och ämnesspecifika ord. Du kommer att få arbeta med texter i olika former, skriftligt och muntligt.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och och bearbeta texter enskilt och
tillsammans med andra och ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sina tankar och åsikter i olika slags texter och medier.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig:

- strukturen i återberättande  text. 

- att använda tidsuttryck

 - att använda  stycken och skiljetecken på rätt sätt
- hur man använder sig av tempus på ett korrekt sätt
- hur man bearbetar sin text 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar och går igenom 
- hur en text kan se ut och varför den ser ut som den gör
- vilket syfte en text har (vad vill texten)
- uppbyggnad

- läsa tex texter från dagböcker och ha textsamtal runt dessa

- hur man hjälper kamrat att bearbeta sin textarbeta enskilt:
- arbeta med övningar hämtade från läromedlet Zick Zack
- läsa återberättande texter 
- skriva återberättande texter 

 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att:
 

* samtala och diskutera kring återberättande texter

* skriva återberättande texter 

* att använda stycken, skiljetexken och tempus.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
    Sv  4-6
  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
    Sv  4-6