👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blockhusruta årskurs 5

Skapad 2019-01-07 10:59 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 5 Slöjd
I den här uppgiften ska du få sy en kudde med tekniken "blockhusruta", vilket är en sorts lappteknik. Vi pratar om begreppen resurshushållning och miljömedvetenhet inom slöjdämnet. På baksidan av kudden ska du göra ett textiltryck. För att kunna göra trycket får du lära dig att skära ut en schablon i papper.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Efter avslutat arbete ska du kunna:

 • Sy en kudde med tekniken "blockhusruta"
 • Ha ett miljötänk i din uppgift
 • kunna skära ut en schablon
 • Göra en skriftlig och eller muntlig utvärdering

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Du kommer få undervisning om och öva på:

att sy en blockhusruta.

att lägga samman tygbitar med rätsida mot rätsida och tvärnåla

att skära ut en schablon som ska användas till ett textiltryck

Vi kommer prata om fördelen med lappteknik med tanke på återbruk.

Vi kommer diskutera olika aspekter av miljöpåverkan vid textiltillverkning.

En film om lappteknikens historia kommer att visas.

 

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

En bedömning görs av hur väl du utfört uppgiften och hur du drivit arbetet framåt. 

En bedömning görs också av hur du kan göra en analys av ditt arbete och göra en utvärdering.

Din förmåga att självständigt hantera symaskinen och dess grundläggande funktioner bedöms.

Ditt deltagande på lektioner, under genomgångar, i diskussioner och i det praktiska arbetet bedöms.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6