Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande Grodan vt. 19

Skapad 2019-01-07 11:02 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vi skapar musik och instrument tillsammans med barnen. Arbetar med och kring musik.

Innehåll

BAKGRUND

Vi upplever att barngruppen tycker om musik, dans och rörelse. Vi vill utveckla detta och ge dem nya upplevelser och erfarenheter.

MÅL

- Alla barn i gruppen ska få ha byggt minst ett instrument. Stärka självkänslan i att man lyckats i det.

- Barnen ska få uppleva glädje och gemenskap. Att få musicera tillsammans.

- Kunna uttrycka och känna känslor i och med hjälp av musiken.

METOD

- Ta in instrument till avdelningen både planerat och spontant. Ev genom vår maskot Sköldis. Ge uppdrag med instrumenten. Vi personal introducerar instrumenten för barnen.

- Använder/musicerar med instrumenten tillsammans med barnen. Tillsammans med sång, dans, ramsor.

- Skapa egna instrument. Vi pedagoger har förslag men tar självklart även in barnens ideer och intressen.

- Skapa till musik i bakgrunden.

- Utgå från barnens populärkultur och intresse. Lyssna till musik barnen refererar till.

- Uppträdande i någon form. För barn på förskolan och/eller föräldrar/familj.

DOKUMENTATION

Vi ska dokumentera med hjälp av ipad, foto och särskilt film. Dokumentation genom unikum och på avdelningen.

UTVÄRDERING

 

Alla barn har fått skapa både maracas och trummor. Vi har använt intrumenten under samlingen minst en gång i veckan. Alla barn har blivit delaktiga och med tiden tagit för sig mer i sitt spelande. Barnen har hittat rytmen, kunnat pausa, anpassat sig efter varandra, lyssnat in, sjungit samtidigt som de spelat.

Vi använder musik mycket på avdelningen, barnen ber om särskilda låtar och musik, de dansar, sjunger.

Vi har haft en familjekväll där vi uppträdde med våra instrument som var väldigt uppskattad. Barnen fick verkligen visa upp vad vi arbetat med under våren.

Vi har arbetat mycket med rytm, klappramsor vilket barnen uppskattat mycket. Vi ser att de snappar upp och provar och fortsätter själva.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: