👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering F-klass/ fritidshemmet

Skapad 2019-01-07 11:02 i Säteriskolan Härryda
Grundskola F – 5
Vi lever i en digitaliserad värld och för barn idag är den digitala världen självklar. För att förstå att det är en värld skapad av oss människor, och för att vi ska träna på att vara kritiska producenter och medvetna konsumenter, krävs kunskap om programmering. Det här är en introduktion om vad programmering kan handla om. Du ska få pröva några olika sätt att programmera på ... alltså ge korrekta instruktioner, först analogt och sen digitalt.

Innehåll

 

Varför?

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.  Eleverna ska få möjlighet till ett kritiskt förhållningssätt  till både text och bild.

Syfte/mål 

Målet med detta är att du ska få en större förståelse för hur programmering fungerar genom att testa olika sorter av programmering för att det ska bli så begripligt som möjligt

på ett enkelt, roligt och lekfullt sätt.

 

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Informativt (böcker, bild och film samt samtal kring varandras erfarenheter).

Undersökande (vi leker robot-lek, kodar och programmerar kamrater).

Problemlösande (programmera Bee-Bots manuellt, Light- Bots och Blue.Bots

Skapande( Vi bygger robotar av olika material samt målar olika slags robotar). 

Kommunikativt ( Vi skriver, målar och pratar om robotar).

Studiebesök på Tellus.

Olika begrepp inom digitalisering: kod, loop, programmering, qr-kod

Såhär visar jag att jag kan

Eleverna kommer arbeta med digitalisering i olika sammanhang i förskoleklass och på fritidshemmet. Utrustning som används är bee-bots, webb ägg, Ipad och datorer. 

Eleverna kommer att enskilt eller i par använda sig av pedagogiska lärappar i Sv och Ma.

Eleverna kommer träna på samarbete att framställa film, sagor,  foto/kollage/böcker, problemlösning med programmering inom olika appar och bee-bots samt ta dela av hemsidor för att samla information kring elevens intressen. 

Samtala om hur, var, vad och varför vi använder oss av digitala hjälpmedel och programmering i samhället?

 

Hur?

Anpassningar

Hur görs aktiviteten tillgänglig för alla elever?

 

Eleverna kommer att arbeta praktiskt med digitala verktyg i mindre grupper.

 

 

Utvärdering (hur gick det?)

Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Lärdomar?

Att tänka på till nästa gång?

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -