Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Ht 20/21

Skapad 2019-01-07 11:06 i Frejagymnasiet Mölndal (Frejagymnasiet)
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI
Samhällskunskap: Undervisning skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samhället och om människors livsvillkor. Eleverna skall också medverka till att föra ett resonemang om demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kommer sedan att jämföra hur det är i andra länder, med t.ex. demokrati. Vi använder Nutidsfrågor och digitala läromedel. Historia: Eleven medverkar till att få en förståelse av olika tidsperioder och några utmärkande drag om människors olika levnadsvillkor genom olika epoker. Eleven använder olika källor för att på så sätt få en inblick och föra ett resonemang om källornas användbarhet för att få en bättre förståelse. Vi använder boken Från forntiden till frihetstiden. Filmer och digitala medel. Vi kommer också att använda boken Från frihetstiden till 1930-talet och förhoppningsvis Från 1930-talet till nutiden.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: