Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Bibbi och Dadda

Skapad 2019-01-07 11:06 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Bibbi brinner för matematik och Dadda brinner för miljö, naturvetenskap och teknik! I den här planeringen berättar vi mer hur vi tänker arbeta med detta med barnen på Lillstugan.

Innehåll

Då vi utgår från vårt pedagogiska årshjul i vår planering så kommer vi börja arbeta med matematik, miljö, naturvetenskap och teknik lite extra nu under våren. Då är det babblarna Bibbi och Dadda som vi kommer fokusera extra på. Bibbi arbetar mycket med matematik och tycker om att räkna, hitta likheter och olikheter, sortera, undersöka samt bygg och konstruktion.  Dadda är intresserad av naturvetenskap och teknik. Tycker om att utforska hur enkel teknik fungerar i vår vardag, vistas i naturen och värna om vår närmiljö.

 

Mål:

*Att barnen utvecklar ett intresse för matematik, miljö, naturvetenskap och teknik.

 

Aktivitet:

Bibbi:

*Skapa Bibbipussel med kaplastavar och Duploklossar.

*Räkna barnen under samlingen.

*Skapa ett memory med babblarna, para ihop.

*Skapa material med babblarnas hus och figurerna, sortera.

*Vattenlek med olika matematiska verktyg.

*Skapa Bibbi med hjälp av fotavtryck.  

Dadda:

*Experimentera i våtrummet.

*Undersöka is och snö.

*Undersöka och skapa med naturens material.

*Vi skapar Dadda av kottar.

Resultat/Analys

 Vi har varit strukturerade och följt vår planering. Vi har planerat några veckor åt gången utifrån delårsplaneringen (ovanstående), vilket har gjort att arbetet har flutit på i bra tempo för både oss och barnen. Vissa moment har vi kunnat återkomma till flera gånger om barnen har visat ett stort intresse, exempelvis snö och is. Vi har delat upp ansvaret att skapa Dadda och Bibbi materialet i barnens lärmiljö. Barnens entusiasm har smittat av sig till varandra. Barnen har varit delaktiga i skapandet av lärmiljön, exempelvis "naturkuben", där barnen har målat kottar och målat "skogstyg". Vi har även skapat Bibbi med fotavtryck för de barnen som ville (vissa har inte velat och det har vi respekterat) och skapat Dadda av stenar istället för kottar, som barnen själva plockat på utflykter. 

Räkna har vi gjort tillsammans med barnen vid samling och när vi läst böcker/polyglutt. De har visat intresse för att räkna och provar själva. 

Vattenleken med matematiska verktyg har varit spännande och vissa barn har varit mer tillbakadragna än andra till att börja med, men de har kommit igång i sin egna takt och fått stöd av sina kompisar i sitt utforskande. 

Vissa delar har vi valt att dokumenterat på vår dokumentationsvägg "Babblarna", vi har även satt upp dokumentation på barnens nivå som barn har kunnat samlas och samtalas kring med fokus på deras görande i de olika undervisningarna som erbjuds. Mycket har vi skapat enskilda lärloggar kring, annars har de kommit ut som information i gruppens lärlogg, där vårdnadshavarna har kunnat tagit del av lärandeprocessen.

Uppgifter

 • Årshjulet HT-18, VT-19

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: