👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk6 vt 2019

Skapad 2019-01-07 11:07 i Valhallaskolan Halmstad
Engelska lå 15/16
Grundskola 5 Engelska
Du kommer få möjlighet att utöka ditt engelska ordförråd, öka din förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Du kommer även att arbeta med enkel grammatik och att finna strategier för att göra dig förstådd samt förstå talad och skriven engelska. Du kommer att få läsa olika engelska texter och få tillfälle att öka din läsförståelse.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall utveckla din förmåga att:

- förstå talad och skriven engelska
- våga använda din engelska i samtal
- skriva enkla meddelanden och texter

 

Det du kommer att träna på:


-  att skapa förförståelse innan vi börjar läsa en text, titel, eventuellt bilder mm., så att vi får en uppfattning av vad vi kan förvänta oss i texten. 


- att hitta vilka ord som är nyckelord i texten, d.v.s. viktiga att förstå.


- att förstå instruktioner (inklusive frågeord why? when? where? ...) på engelska. För att förstå en fråga i sammanhanget kan man leta i texten var de orden från frågan används.


-att lösa olika slags övningar i läsförståelse .


- nya vardagliga ord och skriver en egen gloslista så att de kan användas i senare skrivövning.


- förstå våra egna svårigheter och hur vi kan förbättra oss när vi läser engelska texter.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå enkla samtal på engelska
- prata engelska om vardagliga situationer
- läsa, förstå och kunna sammanfatta enkla texter
- förstå och fullfölja instruktioner på engelska
- skriva texter på engelska

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

- läsa och lyssna på texter samt översätta dem till svenska
- träna dialoger, både färdiga och egenproducerade
- titta på engelska tv-program / filmer
- grammatiska övningar
- olika samtalsövningar
- göra skrivuppgifter


Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6