👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rolfstorps fsk utemiljö

Skapad 2019-01-07 11:09 i Rolfstorps förskola Varberg
Utemiljö Okome förskola hösten 2014
Förskola
Under hösten vill vi hitta sätt att utveckla utemiljön på våra gårdar och samtidigt låta detta bli ett sätt att knyta avdelningarna närmare varandra.

Innehåll

Bakgrund

Under kommande läsår har hela området den gemensamma nyfikenhetsfrågan "Hur förhåller sig barn till naturvetenskapliga fenomen i vardagen?". Vi vill med anledning av detta se över våra lärmiljöer och då bland annat våra utegårdar som vi gärna vill göra mer utmanande. Vi ser det också som ett sätt för avdelningarna att komma varandra närmare genom gemnensamma projekt utomhus. Våra tre avdelningar ligger inte dörr i dörr, men vi träffas ute varje dag och då vill vi att  det ska vara en arena där vi möts och samarbetar.

 

 

Förutsättningar

Alla tre avdelningarna deltar, Eken, Ekbacken och Ekekullen.

Vi har fått besked om att vi får 30000 kr i investeringspengar till lärmiljöer och vi avser att använda en del av de pengarna till utemiljön.

Syfte

Hur förhåller sig barn till naturvetenskapliga fenomen i vardagen?

Syftet är att göra vår utemiljö roligare och mer utmanande och samtidigt stärka vi-känslan på Okome förskola

Nyfikenhetsfrågorna ska finnas med här.
Vad är det vi vill undersöka och varför?
Vad vill vi uppnå med projektet i sin helhet och sina delar?

Mål

De utvalda målen utifrån BUN;s verksamhetsplan, Alla ska lyckas, utvalda mål ut projektets syften, övriga läroplansmål man vill ha fokus på, eventuellt fokus på speciella uttrycksformer, osv. Koppling till Lpfö 98 rev 2010Kopplingar till läroplanen

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Arbetssätt

Hur tänker vi arbeta för att nå målen? Hur börjar vi?
Hur går vi vidare utifrån det? Vad ska vi tänka på?

Idebank

Tramptraktorer?

Se över cyklarna

Behöver vi alla gungor?

-Ta bort gungorna på stora ställningen och bygga vindskydd 

 

Diskbänk för vattenlek

altanen på Ekbacken , ser ut som en soptipp , vad kan vi göra med den ?

- flytta leklådan från altanen : Vi tänker tömma den och gå igenom innehållet och flytta den närmare sandlådan , nära till materialet , slipper lämna barnen när man ska hämta något, barnen slipper lämna sandlådan och kanske "tappa fokus" på vägen.

kanske även flytta och rensa lådan på ekens gård också av samma anledning. 

- material för att bygga kojor på altanen

- skrivtavla att fästa vid staketet , whiteboard eller griffeltavla , måla en skiva med griffelfärg /svart färg ?

- vattenlek vid bord. 

Barnen på ekekullen önskar kojor och krypin på gården 

vi tänker att vi kan ansa buskarna ,klippa ur håligheter i större buskar för att skapa möjligheter till kojlek och enskildhet.

trångt i förrådet, barnen kivas ofta om cyklar , mindre barn riskerar att "bli kullsprungna"

- rensa ur och organisera 

- begära  lås till dubbeldörrarna så man kan ha två vägar ut och in 

-en vägg med musikinstrument, typ Werners hage

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Uppgifter

  • Utegården på Rolfstorps fsk

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016