Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform, decimalform och procentform samt negativa tal

Skapad 2019-01-07 11:12 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 Matematik
Runt omkring dig används symbolen %. Vad betyder det och när används det? Du kommer att träna på att visa sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform, till exempel med konkret material. Vi kommer också att beräkna enkla additions- och subtraktionsuppgifter med tal i bråkform och decimalform.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda begrepp för att visa sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform
 • använda tal i bråkform och decimalform för att göra beräkningar
 • välja metoder för att göra beräkningar

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • visa och förklara sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform
 • använda metoder för att göra beräkningar
 • beräkna enkla addition- och subtraktionsuppgifter med tal i bråkform
 • använda skriftliga räknemetoder för att beräkna tal i decimalform

Jag bedömer dig genom att:

 • lyssna på dig när du redovisar
 • läsa igenom dina skriftliga beräkningar

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • genomgångar
 • att rita och använda bilder
 • att använda praktiskt material
 • att spela spel
 • att samtala och förklara tillsammans i helklass, halvklass och mindre grupper
 • iPadsappar, till exempel NOMP och ShowMe
 • hemsidor som elevspel.se
 • att se instruktionsfilmer
 • att träna på muntliga och skriftliga matteuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: