👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP gemetri åk 8

Skapad 2019-01-07 11:16 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola F
LPP geometri åk 8

Innehåll

 

Syfte:

Du ska utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (PROBLEM)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (BEGREPP)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (METOD)

 • föra och följa matematiska resonemang, (RESONEMANG)

 • använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (KOMMUNIKATION)Centralt Innehåll:

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

 • Likformighet.

 • Metoder för beräkning av area, omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Konkretisering av kunskapskrav:

Kunskaper om cirkel.

Kunskaper om areaenheter.

Kunskaper om skala.

Kunskaper om topptriangelsatsen.

 

Undervisning/arbetsmetoder/utvärdering:

Genomgångar.

Frågeställning.

Arbeta med matematikboken Viktor

Diskussioner i helklass.

 

Redovisning av kunskaper:

Visa dina kunskaper och förmågor både i räknehäfte och i inlämningsarbeten.

Visa dina kunskaper och förmågor i diskussioner.

Visa dina kunskaper och förmågor på prov.Bedömning:

Bedömningen sker kontinuerlig under lektionstiderna samt på det avslutat prov. 

 

Vi bedömer kvalité på din förmåga att:

 • använda begreppen i geometri, skala och likformighet ii samtal vid genomgångar, praktiska övningar samt vid muntliga och skriftliga redovisningar av uppgifter.

 • att använda metoder för att beräkna omkrets, area och areaenheter, skala och likformigheter.

 • motivera hur du tänker och räknar samt förklara hur saker i matten hänger ihop.

 • lösa uppgifter/problem med hjälp av geometri, skala och likformighet.