👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö, djur och natur

Skapad 2019-01-07 11:21 i Förskolan Tärnan Östhammar
Utvecklingsplan för Läsåret 2015-2016
Förskola
Gräsö har en fantastisk natur med rikt djur- och växtliv som vi vill ge barnen ökad kunskap om.

Innehåll

Nuläge

Tärnan är en syskonavdelning med 10 barn i åldrarna 2-6 år.

Mål och Syfte

Vi vill ge barnen ökad kunskap om och känsla för närmiljön, djur och natur

Metod

1-2 ggr/v ska vi gå till skogen, hagen och stranden för att uppleva och utforska det vi ser och hittar där. Till hjälp har vi bland annat luppglas, kikare och Ipad.

Vi tittar även på småkryp, fåglar, färjekö och färja m.m. i närmaste närmiljö (skolgården).

Vi ska använda natur- och teknikmaterialet som vi har köpt in.

Vi kommer att uppmärksamma barnen på hur man är rädd om miljön. Tex. genom att panta burkar, plocka skräp som ligger i naturen, enkel sopsortering.

 

 

Ansvaret ligger på hela arbetslaget för arbetet.

Dokumentation

Fotografier, barnens reflektioner och alster kommer sättas upp på förskolans väggar. 

Kontinuerligt dokumenterar vi i Unikum.

Utvärdering/analys

Vi utvärderar och analyserar vartefter. Dels personal, dels tillsammans med barnen.

Barnens frågor ställs i fokus.

Fortlöpande inlägg i Unikum

 

Utvärdering januari 2016

Barnen visar ett ökat intresse för djur och natur. Det märks särskilt i de spontana diskussioner barn-barn och barn-vuxen.

Vi har gjort utflykter i naturen.

En förälder ordnade en stor Gräsökarta åt oss.

Vi följde med på skolans två utedagar.

Ambulansen kom på besök.

4-5 åringarna var på kulturskolans julkonsert i Öregrunds skola.

 Hur går vi vidare?

Under våren 2016 vill vi satsa ännu mer på att barnen får lära känna det lokala kulturlivet och de funktioner som är viktiga i det dagliga livet.

Studiebesök kommer att planeras in och genomföras. T.ex. färjan, affären, Gräsögård, Upplandstiftelsens utställning.

Nu när kartan är uppsatt så ska vi börja sätta upp fotografier på barnen och deras bostäder.

 

 

Utvärdering juni 2016

Vi ser ett fortsatt och ej avtagande intresse för flora, fauna och närmiljö hos barnen.

Vi hade inte möjlighet att genomföra alla de studiebesök vi hade tänkt. 

Den fina Gräsökartan är inte komplett ännu.

Hur går vi vidare?

Vi vill fortsätta arbeta med detta kommande läsår. Vi har inte hunnit genomföra alla studiebesök som vi hade tänkt och vi känner att det fortfarande finns mycket kvar att utforska inom detta område. 

Ta tillvara på barnens intressen och tankar kring djur och natur.

Vårt mål är att vi ska använda oss av det natur och teknik material som vi fick i våras.

 

 

Utvärdering januari 2017:

Under hösten har vi haft ett studiebesök hos sjöräddningen, barnen fick gå ombord på sjöräddningsbåten och två besättningsmedlemmar berättade lite om sitt frivilliga arbete. 

Med hjälp av Åsne är vår Gräsökarta komplett nu med fotografier på våra hus, barnen tycker om att titta på kartan och samtala om vem som bor var.

Vi har gjort utflykter till stranden, lekparken i Öregrund, lekparken i Sundsborg, Klockarhagen, Ica-fika skogen och grillplatsen.

En gång/vecka besökte de äldsta barnen och en personal naturen.

Vi har tyvärr inte haft tid och möjlighet att börja använda oss av det natur och teknik material som vi hade planerat att arbeta med.

Hur går vi vidare? 

Natur och teknik materialet ska sorteras så vi lättare kan komma igång med att använda det.

Vi kommer fortsätta boka in oss på studiebesök så som färja och affär med mera.

Vi kommer att göra en liten Åsne-film som dokumentation om vad Åsne har gjort under hösten.

Förövrigt kommer vi fortsätta arbeta med detta tema enlig tidigare planering.

 

 

Utvärdering Juni 2017

Natur och teknik materialet har vi gått igenom och sorterat upp och har börjat arbeta med det lite grann.

Halva barngruppen åkte till Rävsten och halva gruppen gjorde ett studiebesök på färjan.

Utflykter har vi gjort till Öregrund, klockarhagen, Tomteladan, grillplatsen med mera.

Barnen har fått plantera äppelkärnor och krasse de har även satt potatis.

"Gräsö är bra och viktig för att många fåglar och djur kan leva här" är en reflektion av ett barn som tyder på att medvetenhet för närmiljö och natur har stärkts.

Vi har "adopterat" ett träd, en lönn i närheten av förskolan som vi följer under 2017 och dokumenterar genom ett årshjul och dagbok.

Vi har samlat strandmaterial som barnen använde för att göra självporträtt.

Det blev ingen Åsnefilm pga. tidsbrist och annat prioriterats.

Hur går vi vidare?

Vi vill fortsätta arbeta med detta tema under hösten 2017.

Vi kommer att fördjupa oss mer i natur och teknik materialet och vi kommer att fortsätta boka in studiebesök så som affären, Gräsö gård och även ta in önskemål från barnen.

 

 

Utvärdering Januari 2018

Vi har under hösten inte använt natur och teknik materialet i så stor utsträckning som vi önskat.

Vi har gått på en del utflykter men barnen har föredragit att vara kvar på gården där de har haft en spionlek som har pågått under hela terminen.

Det har inte blivit några studiebesök under hösten.

Åsne, vår gosedjurs åsna, har följt med barnen hem över helgerna. Familjerna fick i uppdrag att visa Åsne sina favoritplatser på Gräsö. Allt dokumenterades och vi ska försköka göra en film av materialet.

Vi har avslutat arbetet med Trädis Lönnis Hjärtis. Ett års dokumentation kring trädet finns uppsatt på förskolan.

Hur går vi vidare?

Vi ska använda natur och teknik materialet i större utsträckning, 1 gång/månad ska vi välja ut vad vi ska göra under den månaden.

Annars fortsätter vi detta arbete som planerat.

 

 

Utvärdering juni 2018

Vi har sått morötter och tomater som vi nu med spänning väntar på att få skörda.

Barnen visar intresse för småkryp och växter som finns på förskolegården.

I vintras gjorde vi utflykter till skogen där barnen fick uppleva hur skogen är på vintern.

Vi har letat vårtecken och hittade tussilago, blåsippsblad, nyvaken humla, hundbajs och skräp.

Hur går vi vidare?

Vi måste göra en finplanering för hur vi ska arbeta med natur- och teknikmaterialet.

Annars fortsätter vi detta arbete som planerat.

 

Utvärdering januari 2019

Vi har inte funnit någon naturlig koppling mellan teknikmaterialet och vårat utforskande i naturen.

Vi har sett att barnen använt materialet som finns i naturen i ett experimenterande och utforskande syfte.

Vi utnyttjade bär och äpplen som växer på gården och skogen resurser, barnen fick tillaga ochuppleva smaker av sylt, saft,svamp och nyskördede morötter.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
    Lpfö98 Rev. 2016