👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad Vecka 4-7

Skapad 2019-01-07 11:27 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
Sex och samlevnad Du kommer att få lära dig om vad som händer i kroppen under puberteten, kön, könsorganens uppbyggnad och funktion, sexualitet, graviditet och förlossning, preventivmedel och könssjukdomar . Du kommer att få diskutera olika dilemman och scenario som du kan komma att ställas inför senare i livet.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Sex och relationer

Innehåll

Målen med undervisningen är att:

 

- Utveckla kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion

- Utveckla kunskap om pubertetens inverkan på individen

- Utveckla förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter

- Utveckla förmågan att aktivt delta i samtal och diskussioner

 

 

Det här förväntas du göra:

-Läsa om kroppens utveckling vid puberteten, könsorganen och sexualkunskap sid. 366- 395 i Spektrum Biologi.

-Lära in och repetera de olika organens delar med hjälp av extramaterial.

-Sätta dig in i metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjuk­domar och oönskade graviditeter.

-Söka information via faktabroschyr, litteratur och Internet.

-Delta aktivt vid genomgångar, i diskussioner och i era grupper – bidra med egna åsikter samt respektera andras åsikter.

-Muntliga redovisningar av era diskussioner och slutsatser

-Skriftligt kunskapstest (Prov)

- Läxor på kroppens olika organ och dess delar kommer att ges kontinuerligt under perioden.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Sex och samlevnad VT-16 8A

Diskussioner och muntliga redovisningar

F
E
C
A
Diskutera
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  C 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Bi  A 9
 • Bi  A 9
Du behöver träna mer på att ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, sex och samlevnad, du behöver träna mer på att diskutera och motivera.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa sex och samlevnad, du gör så att diskussionen går framåt på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa sex och samlevnad, du gör så att diskussionen går framåt på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa sex och samlevnad, du gör så att diskussionen går framåt på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.

Prov

 • Bi  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Bi  C 9   Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Bi  A 9   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
F
E
C
A
 • Bi  7-9
Du behöver träna mer på baskunskaper i biologi.
Du har baskunskaper i biologi. Du kan förklara på ett enkelt sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du kan förklara på ett utvecklat sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du kan förklara på ett välutvecklat sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt.