👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet, kärlek, identitet, sex och samlevnad

Skapad 2019-01-07 11:29 i Simrislundsskolan Simrishamn
Sexualundervisning är ett viktigt moment i skolan. I denna kurs arbetar vi med vad som händer i såväl kropp som knopp när ett barn börjar utvecklas till att bli vuxen.
Grundskola 4 – 6 Biologi
I denna kurs ska vi prata om vägen från att vara barn till att bli vuxen. Vi ska titta närmre på könsorganen och prata om hur ett barn blir till. Vi ska samtala om känslor, kärlek, sex och relationer. Kort och gott så kommer det att blir en kurs om kropp och knopp!

Innehåll

Förmågor som ska tränas

Centralt ämnesinnehåll

Så här arbetar vi

Vi kommer att ha gemensamma föreläsningar och genomgångar till varje ämnesområde.

Vi kommer huvudsakligen att arbeta enskilt men vid några tillfälle blir det i mindre grupper.

Vi kommer att ha grupp- såväl som gemensamma diskussioner.

Vi kommer att se film, animationer och bilder för att förtydliga och förstärka kursinnehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Sex och samlevnad

På väg
Grundläggande kunskaper
Relativt goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Mannens yttre och inre könsorgan
Jag kan namnge och berätta lite om de olika delarna på mannens könsorgan.
Kvinnans yttre och inre könsorgan
Jag kan namnge och berätta lite de olika delarna på kvinnans könsorgan.
Puberteten
Jag kan redogöra för vad puberteten innebär för både pojkar och flickor.
Reproduktion
Jag kan förklara (ägg/sperma) hur ett barn blir till.
Preventivmedel
Jag känner till olika sätt att skydda mig mot sjukdomar och graviditet.
Sexuellt överförbara sjukdomar
Jag känner till några sexuellt överförbara sjukdomar och hur jag kan skydda mig mot dessa.
Sexuell läggning
Jag kan berätta om de tre vanligaste sexuella läggningarna.
Historiska upptäckter
Jag känner till några historiska upptäckter och deras betydelse för oss människor.
Eget ansvar
Jag tar ansvar för mina studier och bidrar till en gott arbetsklimat.

Bi
Kunskapskrav

På väg
E
C
A
Kroppen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Hälsa, sjukdom och pubertet
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Historia och tekniska hjälpmedel
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6