👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall LPP & matris

Skapad 2019-01-07 11:49 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Mall till LPP Matris

Innehåll

 

Du kommer att bedömas i;

  • hur väl du har formgett och framställt ditt föremål
  • hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete
  • hur utvecklande omdömen du kan ge om din arbetsinsats

 

Uppgift:

 I uppgiften tränar du dig i att följa instruktioner och ta ansvar för ditt eget arbete. Du ska under arbetets gång dokumentera i en loggbok med både bild och text i Classroom.

När du är färdig med ditt slöjdarbete skriver du en utvärdering av ditt arbete i Unikum, där beskriver du vad du gjort och hur det gått.

 

Kom ihåg slöjdarbetets olika delar och hur delarna samverkar i en helhet;

  1. Idéutveckling
  2. Överväganden
  3. Framställning
  4. Värdering av arbetsprocessen

 

 

 

 

 

Matriser

Sl
Slöjd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Idéutveckling
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Du har svårigheter att hitta egna idéer.
Du gör ofta som din kompis.
Du har en egen idé men behöver hjälp med att förklara hur du tänker.
Du använder dig av din fantasi, hittar på nya idéer och kan förklara hur du tänker.
Planering
Formulera och välja handlings-alternativ som leder arbetet framåt.
Du planerar aldrig innan du börjar arbeta.
Du planerar med hjälp av läraren.
Du gör enkla planeringar med en skiss eller mall som visar hur du tänkt.
Du gör planeringar på ett papper och beskriver hur du ska göra.
Genomförande
Formge och framställa slöjdföremål i olika material.
Du tränar med hjälp av läraren att hantera verktyg, redskap och tillvägagångs-sätt.
Du tar vara på tidigare kunskaper och följer enkla instruktioner.
Du är självständig och har egna idéer på hur du skall gå tillväga.
Du söker själv lämplig arbetsmetod.
Problemlösning
Formulera och välj handlings-alternativ som leder arbetet framåt.
Du ger lätt upp, utan att försöka själv.
Du hittar egna lösningar med stöd av läraren
Du väljer lösning utifrån dina tidigare kunskaper.
Du tar själv reda på information hur du kan gå tillväga
Att ta egna beslut
Formulera och välj handlings-alternativ som leder arbetet framåt.
Du har svårt att ta egna beslut om hur du kan göra.
Du försöker att ta egna beslut om hur du kan göra.
Du tar egna beslut om hur du kan göra.
Du tar ansvar, visar tålamod och hittar lösningar till ditt arbete.
Dokumentation
Ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du har svårt att beskriva hur du gjort.
Du kan beskriva hur du gjort med få ord.
Du kan beskriva hur du gjort med olika slöjbegrepp som du lärt dig under arbetet.
Du kan beskriva hur du gjort och motiverar utförligt vad som gått bra eller mindre bra i ditt arbete.
Miljö/säkerhet
Välja tillvägagångssätt och motivera dina val när det gäller miljö.
Du tränar med hjälp av läraren på att vara sparsam med material (förbrukning)
Du tränar på att vara sparsam med material.
Du tar hänsyn och är sparsam med material.
Du tar alltid hänsyn till miljö och ekonomi när du väljer material.
Verktyg/maskiner
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt.
Du tar inte hänsyn till arbetsro och säkerhet i slöjdsalen.
Du tränar med hjälp av läraren att vara försiktig med verktyg och maskiner.
Du bidrar till arbetsro i salen och är försiktig med verktyg och maskiner.
Du tar alltid hänsyn och ansvar i salen och använder verktyg och maskiner på ett säkert och ändamåls-enligt sätt.
Färg och form
Tolka slöjdföremåls uttryck och resonera om symboler, färg, form och material.
Du härmar helst dina kompisar och väljer samma färg och form som dem.
Du behöver hjälp med att bestämma färg och form i ditt arbete.
Du kan göra egna färgval och tänka ut en egen form på ditt arbete.
Du kan förklara/ motivera dina färgval och din form i ditt arbete.