Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frågor & åsikter

Skapad 2019-01-07 11:58 i Stora Skedvi skola Säter
Ett tema där du får möjlighet att utveckla din förmåga att tala om vad du tycker och tänker på engelska, samt att motivera varför och argumentera för dina åsikter.
Grundskola 6 Engelska
Ett arbetsområde där du får möjlighet att utveckla din förmåga att uttrycka vad du tycker och tänker på engelska. Vi bygger ordförråd kring olika vardagliga ämnen och du får öva dig på att ställa frågor, svara på frågor samt motivera dina åsikter och argumentera för din ståndpunkt.

Innehåll

Mål

 • lära sig ord och uttryck för att argumentera i tal och skrift på engelska
 • berätta om sina åsikter i olika vardagliga ämnen
 • motivera varför du tycker som du gör
 • använda frågeorden för att ställa frågor och svara på frågor
 • läsa engelska texter och svara på frågor

Undervisning

Du deltar i genomgångar samt muntliga och skriftliga övningar. Vi kommer bland annat att se på Grammar company, läsa texter och jobba med grammatik.

 

 

Bedömning

Du blir bedömd under lektionerna i samtal med andra och vi bedömer även dina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Åsikter, frågor, svar

1 - På väg
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera frågor
Du kan ställa frågor med stöd.
Du kan formulera egna enkla frågor.
Du formulerar varierade frågor och kan använda många olika frågeord.
Du formulerar väl utvecklade och varierade frågor med språklig säkerhet.
Läsa en text och svara på frågor
Du kan läsa en text och svara på frågor med stöd.
Du kan läsa en text och förstå det mesta av innehållet samt svara på några frågor.
Du kan läsa en text och förstå det mesta av innehållet samt skriva utvecklade svar på några frågor.
Du kan läsa en text och förstå helheten samt uppfatta detaljer och svara utvecklat på flera frågor.
Föra ett samtal
Du deltar i ett samtal och svarar kort på frågor med stöd.
Du deltar i ett samtal och formulerar egna enkla frågor.
Du deltar i ett samtal och formulerar egna frågor med bra flyt och säkerhet.
Du deltar i ett samtal och försöker driva det framåt med följdfrågor, kommentarer och reflektioner..
Åsikter
Du kan uttrycka några egna åsikter.
Du kan uttrycka flera egna åsikter och berätta varför du tycker som du gör.
Du kan uttrycka flera egna åsikter och berätta på ett utvecklat sätt varför du tycker som du gör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: