👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget valt arbete

Skapad 2019-01-07 12:30 i Duveds skola Åre
Grundskola F
Egen konstruktion och design utifrån förmåga

Innehåll

Pedagogisk planering årsk. 9

                 

TRÄ OCH METALLSLÖJDSyfte:

 

Att tillämpa de kunskaper som man skaffat sig under de tidigare åren i ämnet

Att kunna komma med bra metoder och tekniker  som är lämpliga vid genomförandet, under den tid som ges.

Att göra tydliga  val som medför ett så bra resultat som möjligt.

Att visa på förmåga att kunna  arbeta självständigt.

Att kunna använda sig av tidigare kunskaper i ritningslära, ytbehandling och dokumentation.

 

                                        

      Här följer de förutsättningar vi kommer att jobba efter kommande   termin förutom de kriterier, mål och syften vi tidigare har.

 

 

Ni väljer själva vad ni önskar göra utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter.

 

Fundera på material, metoder att jobba med, teknik, hållfasthet, tillvägagångssätt, och om det blir praktiskt möjligt att genomföra mm.

 

Terminen kommer att inledas med ett inspirationsavsnitt innehållande bilder och diskussioner kring föremål, arbetsområden och tekniker.

 

 

                      Materialet är trä, metall, skinn, plast mm.

 

 

Kostnad för arbetet bör ej överstiga 150 kr och därför bör en kostnadsberäkning göras. Vill man göra något dyrare måste en insats med egna medel göras också

 

 

Mkt viktigt. I tekniken har vi gått igenom avsnittet skiss och ritning. Ni ska göra en skiss och framförallt en ritning enligt de regler vi då gick igenom. Tänk på designen och vilka metoder ni ska använda.

Ni väljer nu själva vad ni ska göra, så tänk  igenom och fundera mkt noga

 

Viktigt är också valet av ytbehandlingsmetod samt hur man  genomför denna.

 

Skriftlig utvärdering med foto görs också på Ipad där det framgår hur man uppfattat sin arbetsinsats och på vilket sätt man genomfört arbetet. Detta görs genom att svara på ett antal frågor.

 

Hoppas att vi får en inspirerande, rolig och trivsam termin tillsammans.