Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Strategier

Skapad 2019-01-07 12:57 i Gantofta skola Helsingborg
Strategier för att ta till sig ett textinnehåll samt skriva ett arbete
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Har du funderat över hur du arbetar med en text eller hur du kommer igång med att skriva en berättelse? Kastar du dig över texten eller ger du upp direkt, skriver du så pennan glöder eller drabbas du av skrivkramp? Oavsett vilket behöver du bra strategier för att lyckas.

Innehåll

I detta arbetsområde ska vi arbeta med olika strategier när det gäller att ta till sig ett textinnehåll samt att skriva utifrån ett givet ämne.

Lässtrategi/läsförståelsestrategi
Tillsammans läser och lyssnar vi till texter samt samtalar kring hur vi upptäcker viktigt information. Material är texter från äldre frisläppta nationella prov där också frågorna används. Fokus läggs på hur vi uppfattar textinnehållet och vad vi gör med den information som inhämtas. När arbetsområdet närmar sig sitt slut ska du ha ökat din medvetenhet om vilka strategier som passar dig bäst samt kunna använda dig av dem i de olika skolämnena.

Skrivstrategi
Strategier behövs även när du ska skriva, t ex. utifrån ett tema eller liknande samt hur du tar dig an ett ämne utan att drabbas av skrivkramp.
Vi använder oss av några givna ämnen, och samtalar kring hur vi kan ta oss an dem. När arbetsområdet närmar sig sitt slut ska du ha lättare för att komma igång samt kunskap om hur du når en högre nivå av mottagarvänlighet.

 

Arbetsmaterial
Vi utgår ifrån några avsnitt i Portal: Läsflyt och Lässtrategier, Studieteknik och Tänka först eller skriva direkt?

Vi använder oss av texter samt uppsatsämnen från äldre frisläppta nationella prov.

"Bänkbok" är önskvärt så låna eller ta med en bok hemifrån. Väljer du att inte läsa en bok så arbetar du med ordförståelse via kopierat material.

 

 

Bedömningsarbete är:

1) I samarbete med annat skolämne skriva en text/arbete utifrån given fakta/ skriva en uppsats efter givet ämne.

2) Via antologins noveller göra ett jämförande arbete som redovisas muntligt i samtalsgrupper.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Faktatext och skönlitterärt arbete

E
C
A
Svenska
Du kan skriva olika slags texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika slags texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika slags texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Svenska
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar. Du använder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett utvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett välutvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett mycket bra sätt.
Svenska
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.
Svenska
Skriva skönlitterärt
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: