👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 4-6

Skapad 2019-01-07 12:58 i Backa skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen.

Innehåll

Mål

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. 

Centralt innehåll

Undervisningen kommer behandla följande centrala delar:

 • levnadsregler och heliga platser i världsreligionerna.
 • centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i de fem världsreligionerna, t ex det som berättas om i Bibeln och i andra skrifter.
 • centrala begrepp inom de olika religionerna.
 • olika livsfrågor, t ex vad som händer efter döden.

Konkretiserade mål

Målen du ska nå efter genomgånget arbetsområde är:

 • att du ska känna till olika levnadsregler och heliga platser i de olika religionerna. 
 • att du ska kunna redogöra för några centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i de olika religionerna. 
 • att du ska kunna redogöra för viktiga begrepp i de olika religionerna.
 • att du ska kunna redogöra för olika livsfrågor i de olika religionerna.

Undervisning 

Genomförande och tidsplan

Vi kommer under vårterminen arbeta på olika sätt med de olika momenten. Vi kommer läsa faktatexter och diskutera innehållet tillsammans. Vi kommer se på film och du kommer få visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt i olika arbeten. 

Bedömning 

Vad som skall bedömas och hur det går till. 

se kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6