👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg & Form

Skapad 2019-01-07 13:09 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Färg och form upp över öronen!

Innehåll

Syftet:

Att uppmuntra och väcka barnens nyfikenhet för nya upptäckter av färger och former.

Att väcka nyfikenhet hos de barn som ännu inte lärt sig vad färger och former heter.

Att ha roligt tillsammans när vi utforskar färger och former.

Att lära sig att ta lättare instruktioner.

Att samarbeta och hjälpas åt.

Metod:

Måla med olika sorters färg ex ,vattenfärg, fingerfärg, flaskfärg, stämplar, tryck, baka med playdoh/ saltdeg och sedan måla våra saltdegsföremål. Klippa och klistra olika former och använda vår fantasi.

Dokumentation:

Lärlogg för respektive barn i unikum. 

Utvärdering:

Planeringen kommer att utvärderas i slutet av terminen.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016