👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturgeografi - VT19

Skapad 2019-01-07 13:16 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Geografi
Naturgeografi - Jordens klimat - Global uppvärmning

Innehåll

SYFTEN FÖR ARBETSOMRÅDET

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Vad handlar kursen om?

Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol-och vindenergi och alternativa drivmedel.

KUNSKAPSKRAV FÖR ÅR 8 – MÅL

Se matris: ”Kunskapskrav Naturgeografi”

 

HUR ELEVERNA UPPNÅR MÅLEN, VILKET MATERIAL SOM ANVÄNDS, ARBETSGÅNG SAMT BEDÖMNING

Följer med och är aktiv vid genomgångar

Läser i böckerna:

Geografi Punkt SO del 2 sid 73-95

Geografi Punkt SO del 3 sid 7-31

Ser scener ur dokumentärfilmer

Deltar aktivt i diskussioner

Besvarar och tolkar instuderingsfrågor och annat instuderingsmaterial

Lämnar in arbetsuppgift

MATERIAL

Dator

Geografiböcker:

Geografi Punkt SO del 2 sid 73-95

Geografi Punkt SO del 3 sid 7-31

Kartböcker

Instuderingsfrågor och annat arbetsmaterial som kan hämtas från Google Drive/Classroom– SO år 8 

ARBETSGÅNG

Vecka 2: Arbete med sid 22-25 + 44-45 Geografi Punkt SO del 3

Vecka 3: Arbete med sid 88-90 i Geografi Punkt SO del 1 och sid 80-83 i Geografi Punkt SO del 3

Vecka 4: Arbete med sid 26-33 i Geografi Punkt SO del 3

Vecka 5: Arbete med sid 34-39 i Geografi Punkt SO del 3

Vecka 6: Arbete med sid 40-43 i Geografi Punkt SO del 3

Vecka 7: Arbete med sid 34-51 i Geografi SO-boken eller sid 88-121 i Geografi Punkt SO del 1

Vecka 8: SPORTLOV

Vecka 9: Arbete med inlämningsuppgift

Vecka 10: Arbete med sid 91-94 + 97-100 i Geografi Punkt SO del 1. Inlämning av arbetsuppgift söndag 10/3

BEDÖMNING

Vad som kommer att bedömas:
Om du har nått upp till kursmålen – se matris: ”Naturgeografi”

Bedömning sker genom muntligt och/eller skriftligt prov samt inlämningsuppgift ”Global uppvärmning”