Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum- Furulundsskolan åk 2

Skapad 2019-01-07 13:27 i Furulundsskolan Halmstad
Rymden
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild Svenska
Universum är alIt som vi kan se när vi tittar upp mot himlen och även allt bortom detta som vi inte kan se från jorden.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen ska syfta till att:

eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal, skrift och bild.

eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Mål

Eleven ska känna till :

att vi har fyra årstider och ge exempel på årstidsväxlingar i naturen,

hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra,

månens olika faser.

några stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året,

hur man skriver en förklarande text, en faktatext, och hur innehållet kan organiseras

hur man söker information från olika källor och värdera dessa,

 

 

Arbetsgång

Vi läser olika slags texter som berör ämnet och samtalar om innehållet

Vi skriver en enkel faktatext om något valfritt som intresserar eleven.

Vi lär oss om hur vi söker information på nätet och hur vi värderar den informationen (källkritik)

Vi ser på film, filmklipp och bilder och samtalar om innehållet

Vi lär oss ord och begrepp som är kopplade till arbetsområdet

 

Bedömning

Din förmåga att

utifrån bilder och ord/begrepp  kunna samtala / skriva om området universum /rymden.

utifrån en modell kunna skriva en enkel faktatext om ett område som intresserar dig

kunna söka information och värdera innehållet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Rymden

Är på väg att nå målen
Når målen
Når målen mer än väl
NO
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
 • NO   3
NO
Eleven vet vad en stjärnbild är och kan ge exempel
 • NO
SV
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: