Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matilda by Roald Dahl

Skapad 2019-01-07 13:28 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för klass som ska läsa Matilda av Roald Dahl.
Grundskola 7 Engelska
Matilda Wormwood is only five years old, but she is a genius. Unfortunately her parents are too stupid to even notice. Worse, her horrible headmistress Miss Trunchbull is a bully who makes life difficult for Matilda's teacher, Miss Honey, and her friends. But what Miss Trunchbull doesn't know is that Matilda has a trick or two up her sleeve...

Innehåll

You are going to read the book Matilda by Roald Dahl during some weeks. We will read in class and you will also be given a reading assignment from one week to another. You are going to get a booklet with questions to work with while you read the book.

After we have finished reading the book Matilda, we will watch the movie that is based on the book. Then you will be given a writing assignment. 

Matriser

En
TU Eng 7-9 Bedömning bokprojekt.

KUNSKAPSKRAV ENGELSKA ÅR 9

E-nivå
C-nivå
A-nivå
SAMTALA-språk
Muntlig interaktion: samtal med andra, språkriktighet, variation (ordförråd) etc.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SAMTALA- strategi
Förmågan att kommunicera med andra.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
SKRIVA - formulera sig
Bokfrågor
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
LÄSA och förstå
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: