Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

New York city trip

Skapad 2019-01-07 13:54 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

Syfte

 

  • formulera sig och kommunicera i tal
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Mål

Självständigt kunna söka fakta om New York City. 

Planera en resa utifrån en given budget

Planera för och genomföra en muntlig presentation för en liten grupp av klassen. 

 

Arbetsgång

 This is the content of the project

• Watch the videos for inspiration on what to do, and to learn a few new things about New York City.

• Individually, you should plan a trip NYC and prepare a short oral presentation for a group of people in the class. You are going to make a power point presentation, which includes all of your key notes. You use future tense when presenting your trip (I´m going to, I will…).

 

Videos to watch about NYC

http://www.esolcourses.com/content/topics/the-usa/new-york/new-york-tourist-attractions-video-listening.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtCMtC50gwY 

 

http://www.eslvideo.com/eslvideo_quiz_int.php?id=26117 

 

http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_beginning.php?id=17494 

 

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2127 

 

Plan your trip

You want to arrive in NYC on Sunday the 23rd of June and stay in the city until Thursday the 27th of June. You have a budget of 20 000 Swedish crowns. Do research online and include this information in your presentation:

• Your flight details and costs

• The hotel you will be staying at

• What you’ll be doing during your stay (restaurants, clubs, shopping, tourist sites). Give as many details as possible!

• How you get to these different places. (Walking, the subway, the bus)

• You can also make an effort and try to find out if there are any special events such as concerts, sports, plays or festivals when you’re in town

Make sure you stay within the given budget. Include the prices. Remember to check the currency rate and convert the prices.

 

Your presentation should be around 5 minutes.

 

 

Bedömning

Du kommer bli bedömd på din muntliga presentation där innehåll såväl som språk är lika viktigt. Se matris. 

Uppgifter

  • NYC trip Oral presentation

  • NYC trip presentation

Matriser

En
Muntlig presentation engelska 7-9

Innehåll
Du berättar mycket kortfattat. Det du säger består endast av korta påståenden. Du följer inte instruktionerna eller missar delar av instruktionerna.
Du berättar kortfattat men försöker ibland utveckla ditt resonemang. Du följer uppgiftens beskrivning och har med alla delar.
Du berättar och förklarar med exempel och detaljer. Du följer uppgiftens beskrivning och har med alla delar.
Innehållet du förmedlar är fylligt och du framför många egna åsikter med exempel och detaljer. Du följer uppgiftens beskrivning och har med alla delar.
Flyt och ledighet
Du använder ett enkelt språk. Du använder ibland svenska ord för att kunna uttrycka dig.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt. Du binder ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Uttal och intonation
Du kan uttala enkla ord och uttryck. Ibland är ditt uttal osäkert och stör begripligheten.
Du har för det mesta ett fungerande uttal, men uttalet stör inte begripligheten nämnvärt.
Ditt uttal är gott, även om det ibland förekommer uttalsfel.
Du talar tydligt. Uttalet och intonationen fungerar väl.
Ordförråd
Du saknar grundläggande ordförråd och dina brister stör begripligheten.
Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla uttryck.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd.
Du har tillgång till en bred och varierad repertoar av ord och uttryck.
Grammatiska strukturer
Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.
Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.
Förberedelse till presentationen och stödord
Du är inte tillräckligt förberedd och läser stora delar av ditt manus innantill.
Du är förberedd och visar att du kan använda stödord.
Du är väl förberedd och visar att du till stora delar klarar dig utan stödord.
Du är mycket väl förberedd och redovisar i princip utan stödord.
Ögonkontakt
Du har ingen direkt ögonkontakt med din publik.
Du har viss ögonkontakt med din publik.
Du har god ögonkontakt med din publik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: