Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och rörelse, Idrott och Hälsa - Rinkebyskolan

Skapad 2019-01-07 13:58 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer att leka olika lekar tillsammans: Fånga flaggan, indianleken, jägarboll, spökboll, imperator samt team killerboll

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Undervisningen i ämnet I&H, vecka 45, HT 2020 ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor  och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas inomhus.

 

 

2. Förmågor att utveckla - Vad ska du träna?

Du kommer att få öva följande moment

1.     röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

2.     genomföra och anpassa olika kroppsrörelser till olika förhållanden och miljöer.

3.     träna olika grovmotoriska former, samt perception, kommunikation och det sociala samspelet

 

 

3. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Under vecka 2  kommer du att få öva olika lekar tillsammans med dina klasskamrater: Indianleken, jägarboll, imperator, team killerboll och spökboll.

Ni kommer att använda er av olika spelförståelsestrategier.

I kunskapsområdet "Rörelse" lyfter kursplanen fram ett innehåll som betonar elevernas utveckling av rörelseförmågan genom varierande rörelseaktiviteter.

I de högre kurserna handlar det mer om mer om att utveckla och förstå det man gör.

4. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Varje lektion kommer att börja med en kort genomgång av mig som lärare. Därefter kommer du och eleverna i din klass att få pröva på olika lekar.

5. Stöd - Hur får du hjälp för att klara arbetet?

Jag kommer att gå runt och hjälpa er i gruppen genom att förklara en gång till om det behövs. Jag finns också som hjälp om du har några frågor, men innan du frågar mig vill jag att du frågar kompisarna i din klass. 

6. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Redovisningen av leken sker genom att du är aktiv i gruppövningar samt att du deltar i gruppdiskussioner i slutet av lektionstid.

 

Uppgifter

  • Lek och rörelse, idrott och hälsa

Matriser

Idh
Kunskapskrav från Lgr11, Idrott och Hälsa, Lek och rörelse

Betyg E
Kunskapskrav i slutet av årskurs 9
Betyg C
Kunskapskrav i slutet av årskurs 9
Betyg A
Kunskapskrav i slutet av årskurs 9
Del från kunskapskrav
Lek och rörelse
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: