Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Närståendestöd och frivillighetsorganisationer vid demenssjukdom

Skapad 2019-01-07 14:16 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
I detta tema ska eleven lära sig om anhörigstöd och frivilligorganisationers arbete inom demensvården. Vi ska lära oss om deras betydelse för den demenssjuke samt för deras närstående.

Innehåll

Planering

Vi börjar med att gå igenom temat och de kunskaper som du som elev förväntas inhämta. Vi tittar på kunskapskraven tillsammans.

Genomgång av temat av lärare. Introduktion till ämnet.

 

Film - den längsta ronden

Gruppdiskussioner

Enskild uppgift

.

 

E-nivå - Eleven beskriver översiktligt frivilligorganisationers arbete och ger exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående. Vad innebär att ha en  översiktlig kunskap och hur man visa det för läraren. Vilka arbete förväntas man göra som elev.

C-nivå -Eleven beskriver utförligt frivilligorganisationers arbete och ger några exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående. Vad innebär att ha en utförlig kunskap och hur man visa det för läraren? Vilket arbete förväntas man göra som elev?

A-nivå -  Eleven beskriver utförligt och nyanserat frivilligorganisationers arbete och ger några exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående. Vad innebär att ha utförlig och nyanserad  kunskap och hur man visa det för läraren. Vilka arbete behöver man göra som elev.

nationella riktlinjer vid demenssjukdom

 arbete med anhöriga - artikel

 Anhörigas behov av stöd - artikel

http://demenscentrum.se/

http://www.demensforbundet.se/

http://unganhorig.se/

https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/sjukvard-och-omsorg/anhorigstod/

https://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga

 

Läs i boken. Vård och omsorg vid demenssjukdomar s 94-102

Uppgifter

  • Enskild uppgift Frivillighetsorganisationer

  • Frivillighetsorganisationer och anhörigstöd

  • Uppgift Närståendestöd och frivillighetsorganisation

  • Munhälsa

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer.
    Ger  -

Matriser

Ger
Vård och omsorg vid demenssjukdom

E
C
A
8
Kunskaper om frivilligorganisationernas arbete
Eleven beskriver översiktligt frivilligorganisationernas arbete och ger exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående
Eleven beskriver utförligt frivilligorganisationernas arbete och ger exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående
Eleven beskriver utförligt och nyanserat frivilligorganisationernas arbete och ger exempel på deras betydelse för den demenssjuke samt för närstående
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: